Bộ Trà 1,1L Camelia Tứ Linh
Bộ Trà 1,1L Camelia Tứ Linh

Bộ Trà 1,1L Camelia Tứ Linh

 • Mã sản phẩm :
 • 2.541.000 VNĐ
 • Chi tiết :
 • Bộ Trà 1,1L CAMELLIA TỨ LINH

  - 01 bình trà 1,1L 

  - 06 tách 0,18L 

  - 06 dĩa lót tách 14,5cm 

  - 01 hủ đường  8cm

  - 01 chế sữa 0,22L

  Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :  

  1 - ĐVT : Bộ  

  2 - Đóng gói  / hộp : 1 bộ / hộp  

  3 - Qui cách hộp : 31,6 x 28,3 x 16 ( cm )  

  4 - Cân nặng Kg : 4,14 Kg ( Bao gồm hộp)  

  5 - Đóng gói / thùng : 4 Hộp / thùng

   

  Sản Phẩm Cùng Loại: Bộ Trà Camellia Tứ Linh 0,8L

  Chi Tiết Mua Hàng : Liên Hệ

Sản phẩm liên quan
Chén Cơm 12cm Camellia Cát Tường - Camelia 70.400 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camellia Cát Tường

Chén cơm 12cm Camellia Cát tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Dĩa Lót Chén 15,5cm Camellia Cát Tường - Camelia 53.900 VNĐ
Dĩa Lót Chén 15,5cm Camellia Cát Tường

Dĩa lót chén 15,5cm Camellia Cát tường 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14,4cm

Tô 14cm Camellia Cát Tường - Camelia 148.500 VNĐ
Tô 14cm Camellia Cát Tường

Tô 14cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 20cm

Chén Chấm 9cm Camellia Cát Tường - Camelia 33.000 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camellia Cát Tường

Chén chấm 9cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 8cm

Dĩa Tròn 20cm Camellia Cát Tường - Camelia 148.500 VNĐ
Dĩa Tròn 20cm Camellia Cát Tường

Dĩa tròn 20cm Camellia Cát tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Oval 32cm Camellia Cát Tường - Camelia 397.100 VNĐ
Dĩa Oval 32cm Camellia Cát Tường

Dĩa oval 32cm Camellia Cát tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 28cm

Dĩa Súp 23cm Camellia Cát Tường - Camelia 214.500 VNĐ
Dĩa Súp 23cm Camellia Cát Tường

Dĩa súp 23cm Camellia Cát tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm

 

Bộ Trà 0,8L Camellia Cát Tường - Camelia 1.540.000 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Camellia Cát Tường

Bộ Trà 0,8L Camellia Cát tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gom su minh long

- 1 bình trà 0,8L

- 6 tách 0,11L

- 6 dĩa lót 12cm

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long

* Đơn vị tính : Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 2,5 kg

* Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

- Kích thước hộp : 24cm x 24cm x 14cm

* Quy cách đóng gói thùng : 6 bộ/ thùng

- Kích thước thùng : 48cm x 26cm x 44cm

Kích thước khác: Bộ trà Cát tường Camellia 0,11 L 

Chi Tiết Mua Hàng Liên Hệ

 

Muỗng Camellia Cát Tường - Camelia 48.400 VNĐ
Muỗng Camellia Cát Tường

Muỗng Camellia Cát tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Bộ Bàn An 23SP Camelia Quả Ngọt - Camelia 1.166.000 VNĐ
Bộ Bàn An 23SP Camelia Quả Ngọt

Bộ 23 sản phẩm Camellia Quả ngọt 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả ngọt

- 6 Bát cơm Camellia Quả ngọt  12cm

- 6 Đĩa lót bát cơm Camellia Quả ngọt  15,5cm

- 6 Chén nước chấm Camellia Quả ngọt  9cm

- 1 Đĩa tròn Camellia Quả ngọt  20cm

- 2 Đĩa tròn Camellia Quả ngọt  27cm

- 1 Đĩa sâu Camellia Quả ngọt  23cm

- 1 Tô Camellia Quả ngọt ​ 20cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chi tiết mua hàng  Liên Hệ

Chén Cơm 10,5cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 34.100 VNĐ
Chén Cơm 10,5cm Camellia Quả Ngọt

Chén Cơm 10,5cm Camellia Quả Ngọt​ (Mã số: 031019019)

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả ngọt

Kích thước khác: 

Chén cơm Camellia Quả ngọt 12 cm (Mã số: 031219019)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót Chén 14,4cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 24.200 VNĐ
Dĩa Lót Chén 14,4cm Camellia Quả Ngọt

Dĩa lót chén 14,4cm Camellia Quả ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14,4cm

Tô 14cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 79.200 VNĐ
Tô 14cm Camellia Quả Ngọt

Tô 14cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Chén Cơm 9,5cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 22.000 VNĐ
Chén Cơm 9,5cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Chén cơm 9,5 cm (Mã số: 030919021)

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

Chén cơm Chỉ Xanh Dương 10,5 cm (Mã số: 031019021)

Chén cơm Chỉ Xanh Dương 12 cm (Mã số: 031219021)

Dĩa Lót Chén 14,4cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 23.100 VNĐ
Dĩa Lót Chén 14,4cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Dĩa Lót Chén 14,4cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 15,5cm

Tô 14cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 68.200 VNĐ
Tô 14cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Tô 14cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 75.900 VNĐ
Tô 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Tô 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Thố + Nắp 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 352.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Thố + nắp 18cm Camelia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

Chén Chấm 9cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 16.500 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Chén Chấm 9cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 8cm

Dĩa Oval 25cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 117.700 VNĐ
Dĩa Oval 25cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Dĩa Oval 25cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Kích thước khác: 21cm, 28cm, 32cm, 37cm, 42cm

Dĩa Súp 20cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 82.500 VNĐ
Dĩa Súp 20cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Dĩa Súp 20cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 23cm

Bộ Trà 0,8L Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 660.000 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ Trà 0,8L Camellia Chỉ Xanh Dương

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

- 1 bình trà 0,8L 

- 6 tách 0,11L 

- 6 dĩa lót tách 12cm

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :  

1 - ĐVT : Bộ  

2 - Đóng gói  / hộp : 1 bộ / hộp  

3 - Qui cách hộp : 25 x 24 x 14 ( cm )  

4 - Cân nặng Kg : 2,43Kg ( Bao gồm hộp)  

5 - Đóng gói / thùng : 6 Hộp / thùng

Kích thước khác: Bộ trà Camellia Chỉ Xanh Dương 1,1L

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa lót tách 15,5cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 33.000 VNĐ
Dĩa lót tách 15,5cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Dĩa lót tách 15.5cm Camellia Chỉ Xanh Dương (Mã số: 041564021) 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh long  

Chén Đường + Nắp 8 cm Chỉ Xanh Dương - Camelia 93.500 VNĐ
Chén Đường + Nắp 8 cm Chỉ Xanh Dương

Chén Đường + Nắp 8 cm Chỉ Xanh Dương (Mã số: 030820021)

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh long

Hủ Tiêu Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 49.500 VNĐ
Hủ Tiêu Camellia Chỉ Xanh Dương

Hủ Tiêu Camellia Chỉ Xanh Dương (Mã số: 090619021)

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hủ Muối Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 49.500 VNĐ
Hủ Muối Camellia Chỉ Xanh Dương

Hủ Muối Camellia Chỉ Xanh Dương (Mã số: 090620021)

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 12cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 70.400 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camellia Hương Biển Kem

Chén Cơm 12cm Camellia Hương biển kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót Chén 15,5cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 53.900 VNĐ
Dĩa Lót Chén 15,5cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa lót chén 15,5cm Camellia Hương biển kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14,4cm

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC