Bộ Trà 1,2L Huyền Thoại Biển
Bộ Trà 1,2L Huyền Thoại Biển

Bộ Trà 1,2L Huyền Thoại Biển

 • Mã sản phẩm :
 • 3.366.000 VNĐ
 • Chi tiết :
 • Bộ Trà 1,2L Huyền Thoại Biển

  Bộ: Tiệp

  Hoa văn: Huyền Thoại Biển

  - 1 bình trà 1,2L 

  - 6 tách 0,22L 

  - 6 dĩa lót tách 15cm

  - 1 hủ đường

  - 1 chế sữa 

  Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

  1 - ĐVT                      : Bộ 

  2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

  3 - Qui cách hộp        :  ( cm )

  4 - Cân nặng Kg        : Kg ( Bao gồm hộp)

  5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

   

Sản phẩm liên quan
Dĩa Tròn 19cm Royal Huyền Thoại Biển - Huyền Thoại Biển Royal 200.200 VNĐ
Dĩa Tròn 19cm Royal Huyền Thoại Biển

Dĩa Tròn 19cm Royal Huyền Thoại Biển (Mã số: 041925146)

Bộ: Tiệp

Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

25 cm (Mã số: 042525146) 

27 cm (Mã số: 042725146) 

Dĩa Súp 24cm Royal Huyền Thoại Biển - Huyền Thoại Biển Royal 288.200 VNĐ
Dĩa Súp 24cm Royal Huyền Thoại Biển

Dĩa Súp 24cm Royal Huyền Thoại Biển (Mã số: 042427146)

Bộ: Tiệp

Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval 36cm Royal Huyền Thoại Biển - Huyền Thoại Biển Royal 616.000 VNĐ
Dĩa Oval 36cm Royal Huyền Thoại Biển

Dĩa Oval 36cm Royal Huyền Thoại Biển (Mã số: 053614146)

Bộ: Tiệp

Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 24cm Royal Huyền Thoại Biển - Huyền Thoại Biển Royal 1.925.000 VNĐ
Thố + Nắp 24cm Royal Huyền Thoại Biển

Thố + Nắp 24cm Royal Huyền Thoại Biển (Mã số: 062409146)

Bộ: Tiệp

Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 10,5cm Royal Huyền Thoại Biển - Huyền Thoại Biển Royal 77.000 VNĐ
Chén Cơm 10,5cm Royal Huyền Thoại Biển

Chén Cơm 10,5cm Royal Huyền Thoại Biển (Mã số: 031014146)

Bộ: Tiệp

Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Bình Trà 1,2L + Nắp Royal Huyền Thoại Biển - Huyền Thoại Biển Royal 1.287.000 VNĐ
Bình Trà 1,2L + Nắp Royal Huyền Thoại Biển

Bình Trà 1,2L + Nắp Royal Huyền Thoại Biển (Mã số: 011204146)

Bộ: Tiệp

Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tách 0,22L Royal Huyền Thoại Biển - Huyền Thoại Biển Royal 187.000 VNĐ
Tách 0,22L Royal Huyền Thoại Biển

Tách 0,22L Royal Huyền Thoại Biển (Mã số: 022222146)

Bộ: Tiệp

Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót 15cm Royal Huyền Thoại Biển - Huyền Thoại Biển Royal 107.800 VNĐ
Dĩa Lót 15cm Royal Huyền Thoại Biển

Dĩa Lót 15cm Royal Huyền Thoại Biển (Mã số: 041523146)

Bộ: Tiệp

Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng - Huyền Thoại Biển Royal 62.700 VNĐ
Muỗng

Muỗng (Mã số: 140401146)
Bộ: Tiệp
Hoa văn: Huyền Thoại Biển

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC