DAISY IFP
Chén cơm 11 cm Daisy IFP trắng ngà - 19.000 VNĐ
Chén cơm 11 cm Daisy IFP trắng ngà

Chén cơm 11 cm Daisy IFP trắng ngà (Mã số: 461104000)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng Ngà

 

Chén chấm 9 cm Daisy IFP trắng ngà - 11.000 VNĐ
Chén chấm 9 cm Daisy IFP trắng ngà

Chén chấm 9 cm Daisy IFP trắng ngà (462209000)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chén chấm 9 cm Daisy IFP chỉ vàng - 13.995 VNĐ
Chén chấm 9 cm Daisy IFP chỉ vàng

Chén chấm 9 cm Daisy IFP chỉ vàng (460905014)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chén cơm 11 cm Daisy IFP chỉ vàng - 24.000 VNĐ
Chén cơm 11 cm Daisy IFP chỉ vàng

Chén cơm 11 cm Daisy IFP chỉ vàng (461104014)

Bộ: Daisy IFP 

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC