DAISY IFP
Dĩa sâu lòng 23 cm Daisy IFP trắng ngà - 60.000 VNĐ
Dĩa sâu lòng 23 cm Daisy IFP trắng ngà

Dĩa sâu lòng 23 cm Daisy IFP trắng ngà (Mã số: 462309000)

Bộ: Daisy IFP 

Hoa văn: Trắng Ngà

 

Dĩa Lót Chén Cơm 15 cm Daisy IFP trắng ngà - 17.000 VNĐ
Dĩa Lót Chén Cơm 15 cm Daisy IFP trắng ngà

Dĩa Lót Chén Cơm 15 cm Daisy IFP trắng ngà (461503000)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Dĩa Tròn Ảo 26 cm Daisy IFP trắng ngà - 65.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 26 cm Daisy IFP trắng ngà

Dĩa Tròn Ảo 26 cm Daisy IFP trắng ngà (462609000)

Bộ: Daisy IFP

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Dĩa tròn ảo 22 cm Daisy IFP trắng ngà - 52.000 VNĐ
Dĩa tròn ảo 22 cm Daisy IFP trắng ngà

Dĩa tròn ảo 22 cm Daisy IFP trắng ngà (462209000)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Dĩa tròn ảo 22 cm Daisy IFP chỉ vàng - 65.000 VNĐ
Dĩa tròn ảo 22 cm Daisy IFP chỉ vàng

Dĩa tròn ảo 22 cm Daisy IFP chỉ vàng (462209014)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Dĩa sâu lòng 23 cm Daisy IFP chỉ vàng - 75.000 VNĐ
Dĩa sâu lòng 23 cm Daisy IFP chỉ vàng

Dĩa sâu lòng 23 cm Daisy IFP chỉ vàng (462309014)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Dĩa Lót Chén Cơm 15 cm Daisy IFP Chỉ Vàng - 60.000 VNĐ
Dĩa Lót Chén Cơm 15 cm Daisy IFP Chỉ Vàng

Dĩa Lót Chén Cơm 15cm IFP Chỉ Vàng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Viền Chỉ Vàng

Dĩa Tròn Ảo 26 cm Daisy IFP Chỉ Vàng - 82.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 26 cm Daisy IFP Chỉ Vàng

Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy IFP Chỉ Vàng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Chỉ Vàng

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC