DAISY IFP
Tô trung 20 cm Daisy IFP trắng ngà - 80.000 VNĐ
Tô trung 20 cm Daisy IFP trắng ngà

Tô trung 20 cm Daisy IFP trắng ngà (462015000)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Tô trung 15 cm Daisy IFP trắng ngà - 45.000 VNĐ
Tô trung 15 cm Daisy IFP trắng ngà

Tô trung 15 cm Daisy IFP trắng ngà (461515000)

Bộ: Daisy IFP

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Tô trung 20 cm Daisy IFP chỉ vàng - 110.000 VNĐ
Tô trung 20 cm Daisy IFP chỉ vàng

Tô trung 20 cm Daisy IFP chỉ vàng (462015014)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Tô trung 15 cm Daisy IFP chỉ vàng - 60.000 VNĐ
Tô trung 15 cm Daisy IFP chỉ vàng

Tô trung 15 cm Daisy IFP chỉ vàng (461515014)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC