Daisy
Khay Đường 10,5 x 7cm Daisy Trắng - Daisy 30.795 VNĐ
Khay Đường 10,5 x 7cm Daisy Trắng

Khay đường 10,5x7cm Daisy trắng 

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót 17cm Daisy Trắng - Daisy 29.700 VNĐ
Dĩa Lót 17cm Daisy Trắng

Dĩa Lót 17cm Daisy Trắng

Bộ : Daisy

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tách 0,07L Daisy Trắng - Daisy 20.900 VNĐ
Tách 0,07L Daisy Trắng

Tách 0,07L Daisy Trắng

Bộ : Daisy

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 0,33L Daisy Trắng - Daisy 69.300 VNĐ
Thố + Nắp 0,33L Daisy Trắng

Thố + Nắp 0,33L Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 0,23L - 0,52L- 0,88L - 1,0L -1,8L - 3,0L

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Vuông Loe 23cm Daisy Trắng - Daisy 132.000 VNĐ
Tô Vuông Loe 23cm Daisy Trắng

Tô Vuông Loe 23cm Daisy Trắng

Bộ :Daisy 

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 27cm Daisy Trắng - Daisy 162.800 VNĐ
Tô Gấm 27cm Daisy Trắng

Tô Gấm 27cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm, 18cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 23cm Daisy Trắng - Daisy 108.900 VNĐ
Tô Gấm 23cm Daisy Trắng

Tô Gấm 23cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm,18cm, 20cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 20cm Daisy Trắng - Daisy 74.800 VNĐ
Tô Gấm 20cm Daisy Trắng

Tô Gấm 20cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm,18cm, 23cm, 27cm.

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 18cm Daisy Trắng - Daisy 60.500 VNĐ
Tô Gấm 18cm Daisy Trắng

Tô Gấm 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm, 20cm, 23cm, 27cm.

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 16cm Daisy Trắng - Daisy 47.300 VNĐ
Tô Gấm 16cm Daisy Trắng

Tô Gấm 16cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác18cm, 20cm, 23cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Chữ Nhật 50 x 21cm Daisy Trắng - Daisy 617.100 VNĐ
Khay Chữ Nhật 50 x 21cm Daisy Trắng

Khay Chữ Nhật 50 x 21cm Daisy Trắng

Bộ : Daisy

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Khay Vuông 42cm Daisy Trắng - Daisy 836.000 VNĐ
Khay Vuông 42cm Daisy Trắng

Khay Vuông 42cm Daisy Trắng

Bộ : Daisy

Hoa văn : Trắng 

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Ca Loe 0,31L Daisy Trắng - Daisy 60.500 VNĐ
Ca Loe 0,31L Daisy Trắng

Ca Loe 0,31L Daisy Trắng

Bộ : Daisy

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Thể tích: 0,31 Lít

Khó bám bẩn

Dễ tẩy rửa

Ca Quai Oval Sứ 0,25L Daisy Trắng - Daisy 49.500 VNĐ
Ca Quai Oval Sứ 0,25L Daisy Trắng

Ca Quai Oval Sứ 0,25L Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Thể tích: 0,25 Lít

Trong suốt, bóng, đẹp, độ thấu quang cao,Khó bám bẩn

Ca Trà 0,45L Daisy Trắng - Daisy 71.500 VNĐ
Ca Trà 0,45L Daisy Trắng

Ca Trà 0,45L Daisy Trắng

Bộ :Daisy 

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Thể tích: 0,45 Lít

Khó bám bẩn, Dễ tẩy rửa

 

Ca Trà 0,37L Daisy Trắng - Daisy 88.000 VNĐ
Ca Trà 0,37L Daisy Trắng

Ca Trà 0,37L Daisy trắng

Bộ : Daisy

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Thể tích: 0,37 Lít

Không chứa chì, không cadmium, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng,Khó bám bẩn,Công nghệ Nano

Dĩa Oval Ảo 37cm Daisy Trắng - Daisy 214.500 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 37cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 37cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 28cm, 32cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval Ảo 32cm Daisy Trắng - Daisy 126.500 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 32cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 32cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 28cm, 37cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval Ảo 28cm Daisy Trắng - Daisy 104.500 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 28cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 28cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 32cm, 37cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval Ảo 25cm Daisy Trắng - Daisy 88.000 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 25cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 25cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 28cm, 32cm, 37cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval Ảo 21cm Daisy Trắng - Daisy 66.000 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 21cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 21cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 25cm, 28cm, 32cm, 37cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Ảo 27cm Daisy Trắng - Daisy 115.500 VNĐ
Dĩa Vuông Ảo 27cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Ảo 27cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 21cm, 25cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Ảo 25cm Daisy Trắng - Daisy 99.000 VNĐ
Dĩa Vuông Ảo 25cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Ảo 25cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 21cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Ảo 21cm Daisy Trắng - Daisy 80.300 VNĐ
Dĩa Vuông Ảo 21cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Ảo 21cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 25cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Ảo 18cm Daisy Trắng - Daisy 63.800 VNĐ
Dĩa Vuông Ảo 18cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Ảo 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 27cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Lá 29cm Daisy Trắng - Daisy 181.500 VNĐ
Dĩa Vuông Lá 29cm Daisy Trắng

Dĩa vuông lá 29cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 25cm, 27cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Lá 27cm Daisy Trắng - Daisy 137.500 VNĐ
Dĩa Vuông Lá 27cm Daisy Trắng

Dĩa vuông lá 27cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 25cm, 29cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Lá 25cm Daisy Trắng - Daisy 115.500 VNĐ
Dĩa Vuông Lá 25cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Lá 25cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 27cm, 29cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Lá 22cm Daisy Trắng - Daisy 93.500 VNĐ
Dĩa Vuông Lá 22cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Lá 22cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 25cm, 27cm, 29cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Lá 18cm Daisy Trắng - Daisy 69.300 VNĐ
Dĩa Vuông Lá 18cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Lá 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 22cm, 25cm, 27cm, 29cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Lá 16cm Daisy Trắng - Daisy 60.500 VNĐ
Dĩa Vuông Lá 16cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Lá 16cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 22cm, 25cm, 27cm

Nhà sàn xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Chữ Nhật Lá 33 x 18cm Daisy Trắng - Daisy 174.900 VNĐ
Dĩa Chữ Nhật Lá 33 x 18cm Daisy Trắng

Dĩa Chữ Nhật Lá 33 x 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 22 x 13cm, 25 x 17cm, 30 x 17cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Chữ Nhật Lá 30 x 17cm Daisy Trắng - Daisy 126.500 VNĐ
Dĩa Chữ Nhật Lá 30 x 17cm Daisy Trắng

Dĩa Chữ Nhật Lá 30 x 17cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 22 x 13cm, 25 x 17cm, 33 x 18cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Chữ Nhật Lá 25 x 17cm Daisy Trắng - Daisy 93.500 VNĐ
Dĩa Chữ Nhật Lá 25 x 17cm Daisy Trắng

Dĩa Chữ Nhật Lá 25 x 17cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 22 x 13cm, 30 x 17cm, 33 x 18cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Chữ Nhật Lá 22 x 13cm Daisy Trắng - Daisy 71.500 VNĐ
Dĩa Chữ Nhật Lá 22 x 13cm Daisy Trắng

Dĩa Chữ Nhật Lá 22x13cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 25 x 17cm, 30 x 17cm, 33 x 18cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 45cm Daisy Trắng - Daisy 550.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 45cm Daisy Trắng

Dĩa Tròn Ảo 45cm Daisy Trắng

Bộ; Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 26cm, 28cm, 31cm, 35cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 35cm Daisy Trắng - Daisy 209.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 35cm Daisy Trắng

Dĩa Tròn Ảo 35cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 26cm, 28cm, 31cm, 45cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 31cm Daisy Trắng - Daisy 110.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 31cm Daisy Trắng

Dĩa Tròn Ảo 31cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 26cm, 28cm, 35cm, 45cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 28cm Daisy Trắng - Daisy 86.900 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 28cm Daisy Trắng

Dĩa Tròn Ảo 28cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 26cm, 31cm, 35cm, 45cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Trắng - Daisy 71.500 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Trắng

Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 28cm, 31cm, 35cm, 45cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC