Bình hoa
Bình hoa Minh Long họa tiết Sen Vàng - 1.320.000 VNĐ
Bình hoa Minh Long họa tiết Sen Vàng

Bình Hoa Minh Long Họa Tiết Sen Vàng

Thông tin sản phẩm

Hoa Văn: Sen Vàng

Nhà sản xuất: gom su minh long

Kích thước: 25cm

Gợi ý sử dụng: dùng cắm hoa trưng bày, trang trí nhà cửa trong các dịp lễ, tết. Làm quà tặng, quà biếu bạn bè, đồng nghiệp, người thân.

Lưu ý: Trành va đập mạnh

Bình Hoa Minh Long Họa Tiết Sen Vàng - 1.320.000 VNĐ
Bình Hoa Minh Long Họa Tiết Sen Vàng

Bình Hoa Minh Long Họa Tiết Sen Vàng

Thông tin sản phẩm:

Hoa Văn: Sen Vàng

Nhà sản xuất: gom su minh long

Kích thước: 27x14.5cm

Gợi ý sử dụng: sử dụng cắm, trưng bày hoa trong các dịp lễ, tết. Trang trí nhà cửa. Làm quà tặng bạn bè, người thân.

Lưu ý: Tránh va chạm mạnh

 

Binh hoa Minh Long họa tiết Tứ Linh - 1.694.000 VNĐ
Binh hoa Minh Long họa tiết Tứ Linh

Binh hoa Minh Long họa tiết Tứ Linh

Thông tin sản phẩm:

Hoa Văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gom su minh long

Kích thước: 30cm

Gợi ý sử dụng: sử dụng cắm, trưng bày hoa trong các dịp lễ, tết. Trang trí nhà cửa. Làm quà tặng, quà biếu bạn bè, người thân

Lưu ý: Tránh va chạm mạnh

Binh hoa Minh Long họa tiết Kiêu Sa - 825.000 VNĐ
Binh hoa Minh Long họa tiết Kiêu Sa

Binh hoa Minh Long họa tiết Kiêu Sa

Thông tin sản phẩm:

Hoa Văn: Kiêu Sa

Nhà sản xuất: gom su minh long

Kích thước: 27x14.5cm

Gợi ý sử dụng: sử dụng cắm, trưng bày hoa trong các dịp lễ, tết. Trang trí nhà cửa. Làm quà tặng, quà biếu bạn bè, người thân

Lưu ý: Tránh va chạm mạnh

Bình hoa Minh Long họa tiết Hoa Mai Cobalt - 1.023.000 VNĐ
Bình hoa Minh Long họa tiết Hoa Mai Cobalt

Bình hoa Minh Long họa tiết Hoa Mai Cobalt

Thông tin sản phẩm

Hoa văn: Hoa Mai Cobalt

Nhà sản xuất: gom su minh long

Kích thước: 27x14.5cm

Gợi ý sử dụng: sử dụng cắm hoa trưng bày trong dịp lễ, tết. Tranh trí nhà cửa. Làm quà tặng đối tác, bạn bè, người thân

Lưu ý: Tránh va đập mạnh.

Bình hoa Minh Long họa tiết Cá Chép Cobalt - 1.540.000 VNĐ
Bình hoa Minh Long họa tiết Cá Chép Cobalt

Bình hoa Minh Long họa tiết Cá Chép Cobalt

Thông tin sản phẩm:

Hoa Văn: Cá Chép Cobalt

Nhà sản xuất: gom su minh long

Kích thước: 29x18.5cm

Chất liệu: men ngọc

Gợi ý sử dụng: sử dụng trưng bày, cắm hoa trong các dịp lễ tết. Trang trí nhà cửa. Làm quà tặng bạn bè, người thân...

Lưu ý: Tránh va đập mạnh

Bình hoa Minh Long hoa văn Hồn Việt - 1.694.000 VNĐ
Bình hoa Minh Long hoa văn Hồn Việt

Bình hoa Minh Long hoa văn Hồn Việt

Thông tin sản phẩm

Hoa Văn: Hồn Việt

Nhà sản xuất: gom su minh long

Kích thước: 30cm

Gợi ý sử dụng: sử dụng cắm hoa trong dịp lễ tết. Trang trí nhà cửa. Làm quà tặng bạn bè, người thân.

Lưu ý: Tránh va chạm mạnh

Bình hoa Minh Long họa tiết Hoa Đào - 1.078.000 VNĐ
Bình hoa Minh Long họa tiết Hoa Đào

Bình hoa Minh Long họa tiết Hoa Đào

Thông tin sản phẩm:

Hoa Văn: Hoa Đào

Nhà sản xuất: gom su Minh Long

Kích thước: 27x14.5cm

Gợi ý sử dụng: sử dụng cắm hoa trong các dịp lễ tết. Trang trí nhà cửa. Làm quà tặng bạn bè, người thân...

Lưu ý: Tránh va chạm mạnh

Bình hoa Minh Long họa tiết Hoa Đào Cobalt - 1.023.000 VNĐ
Bình hoa Minh Long họa tiết Hoa Đào Cobalt

Bình hoa Minh Long họa tiết Hoa Đào Cobalt

Thông tin sản phẩm:

Hoa Văn: Hoa Đào Cobalt

Nhà sản xuất: gom su Minh Long

Kích thước: 27x14.5cm

Gợi ý sử dụng: sử dụng cắm hoa trong các dịp lễ, tết. Trang trí nhà cửa. Làm quà tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Lưu ý: Tránh va đập mạnh

Bình hoa Minh Long họa tiết Cá Chép - 1.320.000 VNĐ
Bình hoa Minh Long họa tiết Cá Chép

Bình hoa Minh Long họa tiết Cá Chép

Thông tin sản phẩm

Hoa Văn: Cá Chép

Nhà sản xuất: gom su minh long

Kích thước: 29x18.5cm

Gợi ý sử dụng: sử dụng cắm hoa trong các dịp lễ, tết. Trang trí nhà cửa. Làm quà tặng bạn bè, người thân

Lưu ý: Tránh va chạm mạnh

Bình hoa Minh Long họa tiết Sen Vàng - 1.320.000 VNĐ
Bình hoa Minh Long họa tiết Sen Vàng

Binh hoa Minh Long họa tiết Sen Vàng

Thông tin sản phẩm:

Hoa Văn: Sen Vàng

Nhà sản xuất: gom su Minh Long

Kích thước: 27x14.5cm

Gợi ý sử dụng: sử dụng cắm hoa trong các dịp lễ, tết. Tráng trí nhà cửa. Làm quà tặng người thân, bạn bè.

Lưu ý: Tránh va đập mạnh

Bình hoa Minh Long họa tiết Thuận Buồm - 1.320.000 VNĐ
Bình hoa Minh Long họa tiết Thuận Buồm

Bình hoa Minh Long họa tiết Thuận Buồm

Thông tin sản phẩm

Hoa Văn: Thuận Buồm

Nhà sản xuất: gom su Minh Long

Kích thước: 27x14.5cm

Gợi ý sử dụng: sử dụng cắm hoa trong các dịp lễ, tết. Trang trí làm đẹp nhà cửa. Làm quà tặng bạn bè, người thân

Lưu ý: Tránh va chạm mạnh.

 

Binh hoa sứ Minh Long họa tiết Hoa Mai - 1.078.000 VNĐ
Binh hoa sứ Minh Long họa tiết Hoa Mai

Binh hoa sứ Minh Long họa tiết Hoa Mai

Tục trưng hoa mai, đào ngày tết là 1 trong những nét đẹp truyền thống mỗi độ xuân về.

Thông tin sản phẩm:

Hoa Văn: Hoa Mai

Nhà sản xuất: gom su minh long

Kích thước: 27x14.5 cm

Gợi ý sử dụng: Dùng cắm hoa, trang trí nhà cửa, làm quà tặng người thân, bạn bè. Tránh va đập mạnh.

 

 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC