Chén
Chén cơm 11 cm Daisy IFP trắng ngà - 19.000 VNĐ
Chén cơm 11 cm Daisy IFP trắng ngà

Chén cơm 11 cm Daisy IFP trắng ngà (Mã số: 461104000)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng Ngà

 

Chén chấm 9 cm Daisy IFP trắng ngà - 11.000 VNĐ
Chén chấm 9 cm Daisy IFP trắng ngà

Chén chấm 9 cm Daisy IFP trắng ngà (462209000)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chén chấm 9 cm Daisy IFP chỉ vàng - 13.995 VNĐ
Chén chấm 9 cm Daisy IFP chỉ vàng

Chén chấm 9 cm Daisy IFP chỉ vàng (460905014)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chén cơm 11 cm Daisy IFP chỉ vàng - 24.000 VNĐ
Chén cơm 11 cm Daisy IFP chỉ vàng

Chén cơm 11 cm Daisy IFP chỉ vàng (461104014)

Bộ: Daisy IFP 

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chén chấm 9 cm Jasmine IFP chỉ vàng - 14.000 VNĐ
Chén chấm 9 cm Jasmine IFP chỉ vàng

Chén chấm 9 cm Jasmine IFP chỉ vàng (Mã số: 470905014)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chén chấm 9 cm Jasmine IFP trắng ngà - 11.000 VNĐ
Chén chấm 9 cm Jasmine IFP trắng ngà

Chén chấm 9 cm Jasmine trắng ngà (Mã số: 470905000)

Bộ: Jasmine IFP

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén cơm 11,5 cm Jasmine IFP trắng ngà - 20.000 VNĐ
Chén cơm 11,5 cm Jasmine IFP trắng ngà

Chén cơm 11,5 cm Jasmine IFP trắng ngà  (Mã số: 471104000)

Bộ: Jasmine IFP

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén cơm 11,5 cm Jasmine IFP chỉ vàng - 25.000 VNĐ
Chén cơm 11,5 cm Jasmine IFP chỉ vàng

Chén cơm 11,5 cm Jasmine IFP chỉ vàng (Mã số: 471104014)

Bộ: Jasmine IFP

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Chén Chấm 10cm Jasmine Trắng - Jasmine 12.100 VNĐ
Chén Chấm 10cm Jasmine Trắng

 Chén Chấm 10cm Jasmine Trắng (Mã số: 041019000) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 7cm (Mã số: 040719000), 9cm (Mã số: 040919000) 

Chén Mẫu Đơn Jasmine Trắng - Jasmine 28.600 VNĐ
Chén Mẫu Đơn Jasmine Trắng

Chén Mẫu Đơn Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Jasmine Trắng - Jasmine 22.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Jasmine Trắng

Chén Cơm 11,5cm Jasmine Trắng (Mã: 031106)

Bộ: Jasmine

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Lá, Chim Lạc, Vinh Qui Nhạt, Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý, May Mắn

Chén Vuông 10cm Gourmet Lys - Gourmet Ly's 19.800 VNĐ
Chén Vuông 10cm Gourmet Lys

Chén Vuông 10cm Gourmet Lys

Bộ: Gourmet Ly's

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Súp 10cm Camellia Trắng - Camelia 20.900 VNĐ
Chén Súp 10cm Camellia Trắng

Chén Súp 10cm Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 10,5cm

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Dương, Quả Ngọt, Quả Chanh, Lá Xanh, Hương Biển Kem, Cát Tường, Kết Duyên, Tứ Linh

Dĩa Tròn 31cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 319.000 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa tròn 31cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm

Dĩa Tròn 27cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 253.000 VNĐ
Dĩa Tròn 27cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa Tròn 27cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 31cm

Dĩa Tròn 25cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 214.500 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa Tròn 25cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 22cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 176.000 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa Tròn 22cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 18cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 99.000 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa Tròn 18cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 31cm Camelia Tứ Linh - Camelia 352.000 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 31cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm

Dĩa Tròn 27cm Camelia Tứ Linh - Camelia 280.500 VNĐ
Dĩa Tròn 27cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 27cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 31cm

Dĩa Tròn 25cm Camelia Tứ Linh - Camelia 236.500 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 25cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 22cm Camelia Tứ Linh - Camelia 195.800 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 22cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 18cm Camelia Tứ Linh - Camelia 110.000 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 18cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Chén Chấm 8cm Camellia Tứ Linh - Camelia 34.100 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Tứ Linh

Chén Chấm 8cm Camellia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 17.600 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Quả Ngọt

Chén chấm 8cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Quả Chanh - Camelia 17.600 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Quả Chanh

Chén Chấm 8cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Lá Xanh - Camelia 19.800 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Lá Xanh

Chén chấm 8cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Kết Duyên - Camelia 30.800 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Kết Duyên

Chén Chấm 8cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết Duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 30.800 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Hương Biển Kem

Chén Chấm 8cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 15.400 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Chén Chấm 8cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Cát Tường - Camelia 30.800 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Cát Tường

Chén Chấm 8cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 9cm Camellia Quả Ngọt - 18.700 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camellia Quả Ngọt

Chén chấm 9cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 8cm

Chén Chấm 8cm Camellia Trắng - Camelia 12.100 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Trắng

Chén Chấm 8cm Camellia Trắng

Bộ: Camellia 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 9cm Daisy Bóng Bay - Daisy 18.700 VNĐ
Chén Chấm 9cm Daisy Bóng Bay

Chén Chấm 9cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng bay

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Daisy Hồng Đào - Daisy 16.500 VNĐ
Chén Chấm 9cm Daisy Hồng Đào

Chén Chấm 9cm Daisy Hồng Đào

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng đào

Nhà sản xuất: gốm sứ MINH LONG

Chén Cơm 11,5cm Daisy Bóng Bay - Daisy 33.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Daisy Bóng Bay

Chén Cơm 11,5cm Daisy Bóng Bay 

Bộ: Daisy

Họa tiết: Bóng Bay

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Daisy Hồng Đào - Daisy 29.700 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Daisy Hồng Đào

Chén Cơm 11,5cm Daisy Hồng Đào

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Đào

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Chén Cơm 12cm Camelia Lá Xanh - Camelia 44.000 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camelia Lá Xanh

Chén Cơm 12cm Camelia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 12cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 34.100 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Chén Cơm 12cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 12cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 39.600 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camellia Quả Ngọt

Chén cơm 12cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC