Gạt tàn
Gạt Tàn Tròn 10cm Jasmine Trắng - Jasmine 45.100 VNĐ
Gạt Tàn Tròn 10cm Jasmine Trắng

Gạt Tàn Tròn 10cm Jasmine Trắng (Mã số: 100703000) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Gạt Tàn Oval 10cm Jasmine Trắng - Jasmine 45.100 VNĐ
Gạt Tàn Oval 10cm Jasmine Trắng

Gạt Tàn Oval 10cm Jasmine Trắng (Mã số: 171104000)

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Gạt Tàn Tròn 10cm Jasmine Lys - Jasmine Ly's 27.500 VNĐ
Gạt Tàn Tròn 10cm Jasmine Lys

Gạt Tàn Tròn 10cm Jasmine Lys (Mã số: 171010000) 

Bộ: Jasmine Ly’s

Hoa văn: Sứ Trắng Ngà

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC