Khay lót
Gác đũa cá cảnh 08 - Liên hệ
Gác đũa cá cảnh 08

Gác đũa cá cảnh 08

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chất liệu : gốm sứ cao cấp

Màu sắc : nhiều màu

Sử dụng: gác đũa hoặc trang trí

Gác đũa cá cảnh 07 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 07

Gác đũa cá cảnh 07

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chất liệu: gốm sứ cao cấp

sử dụng: gác đũa hoặc trang trí

Gác đũa cá cảnh 06 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 06

Gác đũa cá cảnh 06

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chất liệu: gốm sứ cao cấp

Sử dụng: gác đũa hoặc trang trí

Gác đũa cá cảnh 05 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 05

Gác đũa cá cảnh 05

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chất liệu: gốm sứ cao cấp

Sử dụng: gác đũa hoặc trang trí

Gác đũa cá cảnh 04 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 04

Gác đũa cá cảnh 04

nhà sản xuất : gốm sứ minh long

chất liệu: gốm sứ cao cấp

màu sắc: nhiều màu.

sử dụng: gác đũa hoặc trang trí

Gác đũa cá cảnh 03 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 03

Gác đũa cá cảnh 03

Sản xuất: gốm sứ minh long

chất liệu: gốm sứ cao cấp

màu sắc: nhiều màu

sử dụng : làm gác đũa hoặc trang trí

Gác đũa cá cảnh 02 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 02

Gác đũa cá cảnh 02

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chất liệu: gốm sứ cao cấp

Màu sắc: nhiều màu 

Sử dụng: gác đũa và trang trí.

Gác đũa cá cảnh 01 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 01

GÁC ĐŨA CÁ 01

chất liệu: sứ cao cấp minh long

màu sắc: nhiều màu 

nhà sản xuất: gốm sứ minh long

sử dụng:dùng làm gác đũa hoặc trang trí 

Khay Chữ Nhật 43 x 30,5cm Anh Vũ Ly - Anh Vũ Ly's 730.400 VNĐ
Khay Chữ Nhật 43 x 30,5cm Anh Vũ Ly

Khay Chữ Nhật 43 x 30,5cm Anh Vũ Ly's (Mã số: 314328000)

Bộ: Anh Vũ Ly's

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Khay Tròn 35cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 214.500 VNĐ
Khay Tròn 35cm Vuông Lys

Khay Tròn 35cm Vuông Lys (MS : 223504369)

Bộ : Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Khay Chữ Nhật 22 x 11,5cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 78.100 VNĐ
Khay Chữ Nhật 22 x 11,5cm Vuông Lys

Khay Chữ Nhật 22 x 11,5cm Vuông Lys (MS : 312220369)

Bộ: Vuông Ly

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Kích thước khác : 39 x 14cm (MS : 313921000) 

Khay Trà 23cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Thanh Trúc Mẫu Đơn 203.500 VNĐ
Khay Trà 23cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Khay Trà 23cm Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 332302176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Sen Xanh - Sen Xanh 36.300 VNĐ
Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Sen Xanh

Khay chấm 11.5 x 7.5cm Sen Xanh (Mã số: 311102020)

Bộ: Sen

Hoa văn: Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Trà 22cm Sen xanh - Sen Xanh 95.700 VNĐ
Khay Trà 22cm Sen xanh

Khay Trà 22cm Sen xanh (Mã số: 332201020)

Bộ: Sen

Hoa văn: Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Khăn 15 x 7,5cm Sen xanh - Sen Xanh 24.200 VNĐ
Khay Khăn 15 x 7,5cm Sen xanh

Khay khăn 15 x 7.5cm Sen xanh (Mã số: 351401020)

Bộ: Sen

Hoa văn: Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Khăn 13 x 7cm Jasmine Trắng - Jasmine 25.300 VNĐ
Khay Khăn 13 x 7cm Jasmine Trắng

Khay Khăn 13x7 cm Jasmine Trắng (Mã số: 351302) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Trà 23cm Mẫu Đơn Trắng - Mẫu đơn 104.500 VNĐ
Khay Trà 23cm Mẫu Đơn Trắng

Khay trà 23cm Mẫu đơn trắng (Mã số: 332302000)

Bộ: Mẫu đơn

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Mẫu Đơn Trắng - Mẫu đơn 30.800 VNĐ
Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Mẫu Đơn Trắng

Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Mẫu Đơn Trắng (Mã số: 311104000)

Bộ: Mẫu đơn

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Trà 22cm Sen Trắng - SEN 93.500 VNĐ
Khay Trà 22cm Sen Trắng

Khay trà 22cm Sen trắng (Mã số: 332301000)

Bộ: Sen

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Sen Trắng - SEN 35.200 VNĐ
Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Sen Trắng

Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Sen Trắng (Mã số: 311102000)

Bộ: Sen

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Khăn 13cm Jasmine Lys - Jasmine Ly's 19.800 VNĐ
Khay Khăn 13cm Jasmine Lys

Khay Khăn 13cm Jasmine Lys (Mã số: 351306000) 

Bộ: Jasmine Ly’s

Hoa văn: Sứ Trắng Ngà

Khay Vuông 42cm Daisy Lys - Daisy Ly's 557.700 VNĐ
Khay Vuông 42cm Daisy Lys

Khay vuông 42cm Daisy Lys (Mã số: 474202000)

Bộ: Daisy Lys

Hoa văn: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Khay Đường 10,5 x 7cm Daisy Lys - Daisy Ly's 18.700 VNĐ
Khay Đường 10,5 x 7cm Daisy Lys

Khay Đường 10,5 x 7cm Daisy Lys (Mã số: 131010000) 

Bộ: Daisy Lys

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Khay Chữ Nhật 2 Tầng 37 x 26 cm Anh Vũ Ly - Anh Vũ Ly's 226.600 VNĐ
Khay Chữ Nhật 2 Tầng 37 x 26 cm Anh Vũ Ly

Khay chữ nhật 2 tầng 37x26cm Anh Vũ Ly's (Mã số: 313724000)

Bộ: Anh Vũ Ly's

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Khay chữ nhật 55 x 17 cm Anh vũ lys - Anh Vũ Ly's 485.100 VNĐ
Khay chữ nhật 55 x 17 cm Anh vũ lys

Khay Chữ Nhật 55 X 17cm Anh Vũ Ly's (Mã số: 315529000)

Bộ: Anh Vũ Ly’s

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Khay Oval 60 x 24 cm Anh vũ Lys - Anh Vũ Ly's 730.400 VNĐ
Khay Oval 60 x 24 cm Anh vũ Lys

Khay Oval 60 x 24cm Anh Vũ Ly's (Mã số: 316025000)

Bộ: Anh Vũ Ly’s

Hoa văn: Sứ Trắng Ngà

Kích thước khác: 47x14cm (Mã số: 574734000)

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Khay lót chén 3 ngăn 37 x 12,5 cm Anh Vũ Lys - Anh Vũ Ly's 221.100 VNĐ
Khay lót chén 3 ngăn 37 x 12,5 cm Anh Vũ Lys

Khay Lót Chén 3 Ngăn 37 x 12,5cm Anh Vũ Ly's (Mã số: 423711000)

Bộ: Anh Vũ Ly's

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Khay Oval 47 x 14 cm Anh Vũ Lys - Anh Vũ Ly's 166.100 VNĐ
Khay Oval 47 x 14 cm Anh Vũ Lys

Khay Oval 47 x 14cm Anh Vũ Ly's (Mã số: 574734000)

Bộ: Anh Vũ Ly's

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC