Sản Phẩm Khác
Chân Đèn Cầy 7cm Jasmine Trắng - Jasmine 30.800 VNĐ
Chân Đèn Cầy 7cm Jasmine Trắng

Chân Đèn Cầy 7cm Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Gàu Rót Sốt 0,18L Jasmine Trắng - Jasmine 71.500 VNĐ
Gàu Rót Sốt 0,18L Jasmine Trắng

Gàu Rót Sốt 0,18L Jasmine Trắng ( 181801 )

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Đường 8cm Camellia Trắng - Camelia 69.300 VNĐ
Chén Đường 8cm Camellia Trắng

Chén Đường 8cm Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa Văn khác: Chỉ Xanh Dương, Quả Ngọt, Quả Chanh, Lá Xanh, Hương Biển Kem, Cát Tường, Kết Duyên, Tứ Linh

Rót Sữa 0,22l Camellia Trắng - Camelia 68.200 VNĐ
Rót Sữa 0,22l Camellia Trắng

Rót Sữa 0,22l Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa Văn khác: Chỉ Xanh Dương, Quả Ngọt, Quả Chanh, Lá Xanh, Hương Biển Kem, Cát Tường, Kết Duyên, Tứ Linh

Gàu Rót Sốt Camellia Trắng - Camelia 99.000 VNĐ
Gàu Rót Sốt Camellia Trắng

Gàu Rót Sốt Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa Văn khác: Chỉ Xanh Dương, Quả Ngọt, Quả Chanh, Lá Xanh, Hương Biển Kem, Cát Tường, Kết Duyên, Tứ Linh

Gác Muỗng 5cm Jasmine Trắng - Jasmine 17.600 VNĐ
Gác Muỗng 5cm Jasmine Trắng

Gác Muỗng 5cm Jasmine Trắng (190502 )

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Nắp Chum 1,8cm Gourmet Lys - Gourmet Ly's 14.300 VNĐ
Nắp Chum 1,8cm Gourmet Lys

Nắp Chum 1,8cm Gourmet Lys

Bộ: Gourmet Ly's

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Chum Thấp 3cm Gourmet Lys - Gourmet Ly's 17.600 VNĐ
Chum Thấp 3cm Gourmet Lys

Chum thấp 3cm Gourmet Ly's (Mã số: 020398000)

Bộ: Gourmet Ly's

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Chum Cao 5,5cm Gourmet Lys - Gourmet Ly's 25.300 VNĐ
Chum Cao 5,5cm Gourmet Lys

Chum Cao 5,5cm Gourmet Lys

Bộ: Gourmet Ly's

Hoa Văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Bình Nước Tương + Nắp Anh Vũ Ly's - Anh Vũ Ly's 67.100 VNĐ
Bình Nước Tương + Nắp Anh Vũ Ly's

Bình Nước Tương + Nắp Anh Vũ Ly's (Mã số: 081523000)

Bộ: Anh Vũ Ly's

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Rót Sữa 0,29L Anh Vũ Ly's - Anh Vũ Ly's 94.600 VNĐ
Rót Sữa 0,29L Anh Vũ Ly's

Rót Sữa 0,29L Anh Vũ Ly's (Mã số: 012981000)

Bộ: Anh Vũ Ly's

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Ly Khai Vị 0,25L Anh Vũ Ly's - Anh Vũ Ly's 23.100 VNĐ
Ly Khai Vị 0,25L Anh Vũ Ly's

Ly Khai Vị 0,25L Anh Vũ Ly's (Mã số: 022594000)

Bộ: Anh Vũ Ly's

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Rót Sữa Jasmine Ly - Jasmine Ly's 25.300 VNĐ
Rót Sữa Jasmine Ly

Rót Sữa Jasmine Ly's (Mã số: 011692000)

Bộ: Jasmine Ly's

Hoa văn: Trắng Ngà

Chén Đường + Nắp Jasmine Lys - Jasmine Ly's 33.000 VNĐ
Chén Đường + Nắp Jasmine Lys

Chén Đường + Nắp Jasmine Ly's (Mã số: 030897000)

Bộ: Jasmine Ly's

Hoa văn: Trắng Ngà

Bình Nước Tương + Nắp Jasmine Ly - Jasmine Ly's 42.900 VNĐ
Bình Nước Tương + Nắp Jasmine Ly

Bình Nước Tương + Nắp Jasmine Ly's (Mã số: 081227000)

Bộ: Jasmine Ly's

Hoa văn: Trắng Ngà

Gàu Rót Sốt 0,18L Jasmine Lys - Jasmine Ly's 51.700 VNĐ
Gàu Rót Sốt 0,18L Jasmine Lys

Gàu Rót Sốt 0,18L Jasmine Lys (Mã số: 171010000)

Bộ: Jasmine Ly's

Hoa văn: Trắng Ngà

Gác Muỗng Đũa Jasmine Ly - Jasmine Ly's 16.500 VNĐ
Gác Muỗng Đũa Jasmine Ly

Gác Muỗng Đũa Jasmine Ly's (Mã số: 190911000)

Bộ: Jasmine Ly's

Hoa văn: Trắng Ngà

Gác Muỗng Jasmine Lys - Jasmine Ly's 12.100 VNĐ
Gác Muỗng Jasmine Lys

Gác Muỗng Jasmine Lys (Mã số: 190512000)

Bộ: Jasmine Ly's

Hoa văn: Trắng Ngà

Gác Đũa Jasmine Ly - Jasmine Ly's 7.700 VNĐ
Gác Đũa Jasmine Ly

Gác Đũa Jasmine Ly's (Mã số: 190913000)

Bộ: Jasmine Ly's

Hoa văn: Trắng Ngà

Lọ Hoa 10cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 46.200 VNĐ
Lọ Hoa 10cm Vuông Lys

Lọ Hoa 10cm Vuông Lys (MS : 501019369)

Bộ : Vuông Lys

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tách Trà 0,22L Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 35.200 VNĐ
Tách Trà 0,22L Vuông Lys

Tách Trà 0,22L Vuông Lys (MS : 022284369)

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Bình Nước Tương + Nắp Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 79.200 VNĐ
Bình Nước Tương + Nắp Vuông Lys

Bình Nước Tương + Nắp Vuông Lys (MS : 083322369)

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn:Trắng 

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Bình Trà 1,25L + Nắp Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 272.800 VNĐ
Bình Trà 1,25L + Nắp Vuông Lys

Bình Trà 1,25L + Nắp Vuông Lys (MS : 011277369)

Bộ: Vuông Lys 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Bình Cà Phê 1,25L + Nắp Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 272.800 VNĐ
Bình Cà Phê 1,25L + Nắp Vuông Lys

Bình Cà Phê 1,25L + Nắp Vuông Lys (MS : 011276369)

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC