Thố
Thố 3,2L + Nắp Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 498.300 VNĐ
Thố 3,2L + Nắp Vuông Lys

Thố 3,2L + Nắp Vuông Lys (Mã: 063248369)

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: Thố 1,5L + Nắp

Thố + Nắp 1,8L Daisy Bóng Bay - Daisy 379.500 VNĐ
Thố + Nắp 1,8L Daisy Bóng Bay

Thố + Nắp 1,8L Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Bóng Bay

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 0,33L Daisy Trắng - Daisy 69.300 VNĐ
Thố + Nắp 0,33L Daisy Trắng

Thố + Nắp 0,33L Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 0,23L - 0,52L- 0,88L - 1,0L -1,8L - 3,0L

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 22cm Camellia Lá Xanh - Camelia 693.000 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Camellia Lá Xanh

Thố + Nắp 22cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm

Thố + Nắp 16cm Camellia Lá Xanh - Camelia 324.500 VNĐ
Thố + Nắp 16cm Camellia Lá Xanh

Thố + Nắp 16cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm

Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Chanh - Camelia 599.500 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Chanh

Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm

Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Chanh - Camelia 281.600 VNĐ
Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Chanh

Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm

Thố + Nắp 18cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 400.400 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Quả Ngọt

Thố + Nắp 18cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Ngọt - Camelia 599.500 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Ngọt

Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm

Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 281.600 VNĐ
Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Ngọt

Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm

Thố + Nắp 18cm Camellia Cát Tường - Camelia 660.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Cát Tường

Thố + Nắp 18cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

THỐ + NẮP 22CM CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG - Camelia 528.000 VNĐ
THỐ + NẮP 22CM CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG

Thố + Nắp 22cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

Thố + Nắp 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 247.000 VNĐ
Thố + Nắp 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Thố + Nắp 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm

Thố + Nắp 22cm Jasmine Trắng - Jasmine 401.500 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Jasmine Trắng

Thố + Nắp 22cm Jasmine Trắng (062205)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 9,7cm, 12cm, 15cm, 18cm.

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 18cm Jasmine Trắng - Jasmine 264.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Jasmine Trắng

Thố + Nắp 18cm Jasmine Trắng (061805)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 9,7cm, 12cm, 15cm, 22cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 15cm Jasmine Trắng - Jasmine 187.000 VNĐ
Thố + Nắp 15cm Jasmine Trắng

Thố + Nắp 15cm Jasmine Trắng( 061505 )

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 9,7cm, 12cm, 18cm, 22cm.

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 0,88L Daisy Trắng - Daisy 129.800 VNĐ
Thố + Nắp 0,88L Daisy Trắng

Thố + Nắp 0,88L Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 1,0L, 1,8L, 3,0L, 0,23L, 0,33L, 0,52L

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 0,52L Daisy trắng - Daisy 104.500 VNĐ
Thố + Nắp 0,52L Daisy trắng

Thố + Nắp 0,52L Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 1,0L, 1,8L, 3,0L, 0,23L, 0,33L, 0,88L

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 0,23L Daisy Trắng - Daisy 66.000 VNĐ
Thố  + Nắp 0,23L Daisy Trắng

Thố  + Nắp 0.23L Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 1,0L- 1,8L- 3,0L- 0,33L- 0,52L- 0,88L

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 3,0L Daisy trắng - Daisy 379.500 VNĐ
Thố + Nắp 3,0L Daisy trắng

Thố + Nắp 3.0L Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 1,8L-1,0L-0,23L- 0,33L-0,52L-0,88L

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 1,0L Daisy Trắng - Daisy 176.000 VNĐ
Thố + Nắp 1,0L Daisy Trắng

Thố + Nắp 1.0L Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 1,8L- 3,0L- 0,23L- 0,33L- 0,52L- 0,88L

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 22cm Camellia Trắng - Camelia 440.000 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Camellia Trắng

Thố + nắp 22cm Camelia trắng

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm

Thố + Nắp 18cm Camellia Trắng - Camelia 291.500 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Trắng

Thố + nắp 18cm Camelia trắng

Bộ: Camellia 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

Thố + nắp 3,0L Daisy Lys - Daisy Ly's 251.900 VNĐ
Thố + nắp 3,0L Daisy Lys

Thố + Nắp 3,0L Daisy Lys (Mã số: 063053000)

Bộ: Daisy Lys

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Kích thước khác:

1L (Mã số: 061053000)

1,8L (Mã số: 061853000)

 

Thố + Nắp 1,8L Daisy Lys - Daisy Ly's 183.700 VNĐ
Thố + Nắp 1,8L Daisy Lys

Thố + Nắp 1,8L Daisy Lys (Mã số: 061853000) 

Bộ: Daisy Lys

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Kích thước khác:

1L (Mã số: 061053000)

3L (Mã số: 063053000)

 

Thố + Nắp 0,88L Daisy Lys - Daisy Ly's 108.900 VNĐ
Thố + Nắp 0,88L Daisy Lys

Thố + Nắp 0,88L Daisy Lys (Mã số: 068852000)

Bộ: Daisy Lys

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Kích thước khác:

0,23L (Mã số: 062351000)

0,33L (Mã số: 063352000)

0,52L (Mã số: 065252000)

 

 

 

Thố + Nắp 0,52L Daisy Ly - Daisy Ly's 86.900 VNĐ
Thố + Nắp 0,52L Daisy Ly

Thố + Nắp 0,52L Daisy Lys (Mã số: 065252000)

Bộ: Daisy Ly’s

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Kích thước khác:

0,23L (Mã số: 062351000)

0,33L (Mã số: 063352000)

0,88L (Mã số: 068852000)

 

Thố + Nắp 0,33L Daisy Lys - Daisy Ly's 57.200 VNĐ
Thố + Nắp  0,33L Daisy Lys

Thố + Nắp 0.33L Daisy Lys (Mã số: 063352000)

Bộ: Daisy Lys

Chất liệu: Sứ Trắng Ngà

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Kích thước khác:

0,23L (Mã số: 062351000)

0,52L (Mã số: 065252000)

0,88L (Mã số: 068852000)

 

Thố + Nắp 22cm Jasmine lys - Jasmine Ly's 316.800 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Jasmine lys

Thố + Nắp 22cm Jasmine lys (Mã số: 062260000) 

Bộ: Jasmine Ly’s

Hoa văn: Sứ Trắng Ngà

Kích thước khác:

9,7cm (Mã số: 060959000)

12cm (Mã số: 061258000)

15cm (Mã số: 061560000)

18cm (Mã số: 061860000)

Thố + Nắp 18cm Jasmine lys - Jasmine Ly's 203.500 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Jasmine lys

Thố + Nắp 18cm Jasmine lys​ (Mã số: 061860000) 

Bộ: Jasmine Ly’s

Hoa văn: Sứ Trắng Ngà

Kích thước khác:

9,7cm (Mã số: 060959000)

12cm (Mã số: 061258000)

15cm (Mã số: 061560000)

22cm (Mã số: 062260000)

Thố + Nắp 15cm Jasmine Lys - Jasmine Ly's 141.900 VNĐ
Thố + Nắp 15cm Jasmine Lys

Thố + Nắp 15cm Jasmine Lys (Mã số: 061860000) 

Bộ: Jasmine Ly’s

Hoa văn: Sứ Trắng Ngà

Kích thước khác:

9,7cm (Mã số: 060959000)

12cm (Mã số: 061258000)

18cm (Mã số: 061860000)

22cm (Mã số: 062260000)

Thố + Nắp 12cm Jasmine Lys - Jasmine Ly's 66.000 VNĐ
Thố + Nắp 12cm Jasmine Lys

Thố + Nắp 12cm Jasmine Lys (Mã số: 061258000) 

Bộ: Jasmine Ly’s

Hoa văn: Sứ Trắng Ngà

Kích thước khác:

9,7cm (Mã số: 060959000)

15cm (Mã số: 061560000)

18cm (Mã số: 061860000)

22cm (Mã số: 062260000)

Thố Súp 0,28L Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 51.700 VNĐ
Thố Súp 0,28L Vuông Lys

Thố Súp 0,28L Vuông Lys (MS : 062847369)

Bộ : Vuông Lys

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Gàu Rót Sốt Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 81.400 VNĐ
Gàu Rót Sốt Vuông Lys

Gàu Rót Sốt Vuông Lys (MS : 185014369)

Bộ: Vuông Ly

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Thố 1,5L + Nắp Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 265.100 VNĐ
Thố 1,5L + Nắp Vuông Lys

Thố 1,5L + Nắp Vuông Lys (MS : 061548369)

Bộ : Vuông Ly

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Kích thước khác : 3,2L (MS : 063248369) 

Thố + Nắp 1,8L Daisy Cỏ Tím - Daisy 330.000 VNĐ
Thố + Nắp 1,8L Daisy Cỏ Tím

Thố + Nắp 1,8L Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 18cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Thanh Trúc Mẫu Đơn 473.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Thố 18cm + lid (Mã số: 061831176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 24cm Royal Huyền Thoại Biển - Huyền Thoại Biển Royal 1.925.000 VNĐ
Thố + Nắp 24cm Royal Huyền Thoại Biển

Thố + Nắp 24cm Royal Huyền Thoại Biển (Mã số: 062409146)

Bộ: Tiệp

Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố Cao 19cm + Nắp Sago Thiên Tuế - Sago 654.500 VNĐ
Thố Cao 19cm + Nắp Sago Thiên Tuế

Thố Cao 19cm + Nắp Sago Thiên Tuế (Mã số: 061901018)

Bộ: Sago

Hoa văn: Thiên Tuế

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố Cao 19cm + Nắp Sago Hoa Hồng - Sago 770.000 VNĐ
Thố Cao 19cm + Nắp Sago Hoa Hồng

Thố Cao 19cm + Nắp Sago Hoa Hồng​ (Mã số: 061901017)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC