Hoa Văn
Bộ Cà Phê 1,2L Royal Viền Chỉ Vàng - 1.089.000 VNĐ
Bộ Cà Phê 1,2L Royal Viền Chỉ Vàng

Bộ Cà Phê 1,2L Royal Viền Chỉ Vàng

- 1 bình trà          :               1,2 L

- 6 tách               :               0,22L

- 6 dĩa lót tách    :               15 cm

Thông tin chi tiết sản phẩm:                        

* Đơn vị tính                                       :               Bộ

* Giá niêm yết                                    :               Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp)      :               3.1 kg

* Quy cách đóng gói hộp                   :               1 bộ/ hộp

- Kích thước hộp                               :               29 cm x 26,5  cm x 18 cm

* Quy cách đóng gói thùng               :                 4 hộp/ thùng

 

Bộ Trà Elip 0,47L Thiên Kim - 935.000 VNĐ
Bộ Trà Elip 0,47L Thiên Kim

Bộ Trà Elip 0,47L Thiên Kim

- 1 bình trà 0,47L

- 6 tách 

- 6 đĩa lót tách

Bộ Trà 1,25L Tulip Chỉ Bạch Kim - Tulip 1.900.800 VNĐ
Bộ Trà 1,25L Tulip Chỉ Bạch Kim

Bộ Trà 1,25L Tulip Chỉ Bạch Kim

- 1 bình trà: 1,25l

- 6 tách: 0,2l

- 6 dĩa lót tách 15cm

- Chén đường

- Rót sữa

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

Bộ Bình Cà Phê 0,45L Anh Vũ Trắng Ngà - Sen 467.500 VNĐ
Bộ Bình Cà Phê 0,45L Anh Vũ Trắng Ngà

Bộ Bình Cà Phê 0,45L Anh Vũ Trắng Ngà

- 1 bình + nắp 0,45L

- 6 tách 0,08L

- 6 dĩa lót tách 11cm

Thông tin chi tiết sản phẩm:  

* Đơn vị tính : Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 2,3 kg

* Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

- Kích thước hộp : 27cm x 24.5cm x 17cm

* Quy cách đóng gói thùng : 6 bộ/ thùng

- Kích thước thùng : 53cm x 51cm x 30cm

Bộ Trà 0,3L Sen IP Viền Chỉ Vàng - Sen 583.000 VNĐ
Bộ Trà 0,3L Sen IP Viền Chỉ Vàng

Bộ Trà 0,3L Sen IP Viền Chỉ Vàng

  - 1 bình trà : 0,3L 

  - 6 chung : 0,05L 

  - 1 khay trà : 23 cm 

 Thông tin chi tiết sản phẩm:  

  * Đơn vị tính : Bộ

  * Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

  * Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 1,8 kg

  * Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

  * Kích thước hộp : 27cm x 27cm x 11,5cm

  * Quy cách đóng gói thùng : 6 bộ/ thùng

  * Kích thước thùng : 55cm x 29cm x 35cm

 

Bộ Trà 0,35L Sen Vàng - Sen 1.320.000 VNĐ
Bộ Trà 0,35L Sen Vàng

Bộ Trà 0,35L Sen Vàng

- 1 bình trà : 0,35L

- 6 chung : 0,05L

- 1 khay trà : 24 cm

  Thông tin chi tiết sản phẩm: 

  * Đơn vị tính : Bộ

  * Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

  * Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 2 kg

  * Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

  * Kích thước hộp : 27cm x 27cm x 11,5cm

  * Quy cách đóng gói thùng : 6 bộ/ thùng

  * Kích thước thùng : 55cm x 29cm x 35cm

Bộ Trà 1,1L Camellia Hương Biển Xanh - Camellia Hoa Văn 1.600.500 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Hương Biển Xanh

Bộ Trà 1,1L Camellia Hương Biển Xanh

- 01 bình trà 1,1L 

- 06 tách 0,18L 

- 06 dĩa lót tách 14,5cm 

Bộ Trà 0,8L Camellia Xanh Lá Non - Camellia Hoa Văn 1.039.500 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Camellia Xanh Lá Non

Bộ Trà 0,8L Camellia Xanh Lá Non

- 1 bình trà 0,8L 

- 6 tách 0,11L

- 6 dĩa lót tách 12cm 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :  

1 - ĐVT : Bộ  

2 - Đóng gói  / hộp : 1 bộ / hộp  

3 - Qui cách hộp : 25 x 24 x 14 ( cm )  

4 - Cân nặng Kg : 2,43Kg ( Bao gồm hộp)  

5 - Đóng gói / thùng : 6 Hộp / thùng

 

Bộ Trà 0,8L Camellia Hương Biển Xanh - Camellia Hoa Văn 1.340.900 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Camellia Hương Biển Xanh

Bộ Trà 0,8L Camellia Hương Biển Xanh

- 01 bình trà 0,8L

- 06 tách 0,11L 

- 06 dĩa lót tách 12cm

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :  

1 - ĐVT : Bộ  

2 - Đóng gói  / hộp : 1 bộ / hộp  

3 - Qui cách hộp : 25 x 24 x 14 ( cm )  

4 - Cân nặng Kg : 2,43Kg ( Bao gồm hộp)  

5 - Đóng gói / thùng : 6 Hộp / thùng

 

Bộ Trà 0,7L Jasmine Viền Chỉ Vàng - Jasmine Hoa Văn 649.000 VNĐ
Bộ Trà 0,7L Jasmine Viền Chỉ Vàng

Bộ Trà 0,7L Jasmine Viền Chỉ Vàng

- 01 bình trà 0,7L

- 06 tách trà 0,10L

- 06 dĩa lót tách 12 cm

Thông tin chi tiết sản phẩm:  

* Đơn vị tính Hộp

* Giá niêm yết Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) 2,4 kg

* Quy cách đóng gói hộp 1 bộ/ hộp

* Kích thước hộp 23 x 20 x 13,5 ( cm ) 

* Quy cách đóng gói thùng 8 hộp / thùng

 

 

Bộ Trà 1,1L Jasmine Tích Tuyết Thảo - Jasmin 990.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Jasmine Tích Tuyết Thảo

Bộ Trà 1,1L Jasmine Tích Tuyết Thảo

- 1 bình trà 1,1L 

- 6 tách 0,16L

- 6 dĩa lót tách 14cm 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 – ĐVT                    : Bộ

2 – Đóng gói  / hộp   : 1 bộ / hộp

3 – Qui cách hộp      : 26 x 23,5 x 15,5 ( cm )

4 – Cân nặng Kg       : 3,1Kg ( Bao gồm hộp)

5 – Đóng gói / thùng  : 6 Hộp / thùng

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi Chỉ Bạc - Tulip 1.280.400 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi Chỉ Bạc

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi Chỉ Bạc 

Bộ: Tulip

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà 0,8L Tulip Nổi

- 06 tách 0,11L Tulip Nổi 

- 06 dĩa lót tách 13cm Tulip Nổi 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  x  x  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        :  Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi - Tulip 1.280.400 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi 

Bộ: Tulip nổi

Hoa văn: Trắng trơn

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà 0,8L Tulip Nổi 

- 06 tách 0,11L Tulip Nổi 

- 06 dĩa lót tách 13cm Tulip Nổi 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  x  x  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        :  Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

Bộ Trà Cao Anna 0,47L Hương Sen - 880.000 VNĐ
Bộ Trà Cao Anna 0,47L Hương Sen

Bộ Trà Cao Anna 0,47L Hương Sen 

Bộ: Anna 

Hoa văn: Hương Sen

Thông tin chi tiết sản phẩm:

+ 1 bình trà 0,47L

+ 06 tách trà.

+ 06 dĩa lót tách.

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) :1,9 kg

* Quy cách đóng gói hộp: 1 bộ/ hộp

* Kích thước hộp:  25.1cm x 20.2cm x 15cm 

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

* Gợi ý sử dụng: Dùng thưởng thức trà hàng ngày, quà tặng tân gia, sinh nhật, quà tặng sếp, quà tặng cha mẹ, quà tặng tết …

Tình thân quyện trong từng tách trà

“Ăn bánh, uống trà, ngắm trăng” đã trở thành thú vui tao nhã không thể thiếu trong đêm rằm tháng tám. Ấm trà nóng thơm lừng, nghi ngút khói được đặt cạnh đĩa bánh càng làm tăng thêm dự vị đậm đà của bánh nướng. 
Chiếc bánh trung thu đẹp như những đóa hoa ngọt ngào bên cạnh tách trà nóng thoang thoảng lan tỏa câu chuyện, niềm vui của từng gia đình, chẳng có quà nào cao sang bằng gia đình sum vầy trong đêm nguyệt cát.

 

Bộ Trà 0,8L Hoàng Điệp - Hoàng Điệp 3.047.000 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Hoàng Điệp

Bộ Trà 0,8L Hoàng Điệp 

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hoàng Điệp

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà 0,8L Hoàng Điệp gốm sứ Minh Long

- 06 tách 0,11L Hoàng Điệp gốm sứ Minh Long

- 06 dĩa lót tách 13cm Hoàng Điệp gốm sứ Minh Long

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long 1 

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        :  Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

* Gợi ý sử dụng:

- Dùng pha trà thưởng thức hàng ngày, tiếp khách cơ quan, phòng họp

- Quà tặng tân gia, sinh nhật, tết; quà biếu sếp, cha mẹ, người thân.

Bộ Trà 0,8L Hoàng Yến - Hoàng Yến 2.035.000 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Hoàng Yến

Bộ Trà 0,8L Hoàng Yến 

Hoa văn: Hoàng Yến

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 1 bình trà

- 6 tách trà

- 6 dĩa lót tách

Bộ Trà 1,25L Hoàng Yến - Hoàng Yến 3.168.000 VNĐ
Bộ Trà 1,25L Hoàng Yến

Bộ Trà 1,25L Hoàng Yến

Hoa Văn: Hoàng Yến

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Bộ Trà 1,25L Hoàng Yến 

- 1 bình trà

- 6 tách trà

- 6 dĩa lót tách

- 1 hủ đường

- 1 chế sữa

Bộ Trà 0,7L Sen IP Chỉ Bạch Kim - Sen 946.000 VNĐ
Bộ Trà 0,7L Sen IP Chỉ Bạch Kim

Bộ Trà 0,7L Sen IP Chỉ Bạch Kim 

- 1 bình trà

- 6 chung trà

- 1 khay trà

Thông tin chi tiết sản phẩm:  

* Đơn vị tính : Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 2,4 kg

* Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

- Kích thước hộp : 25cm x 25cm x 14cm

* Quy cách đóng gói thùng : 6 bộ/ thùng

- Kích thước thùng : 49cm x28cm x 44cm

 

Bộ Trà 0,7L Sen Xanh - Sen Xanh 752.400 VNĐ
Bộ Trà 0,7L Sen Xanh

Bộ Trà 0,7L Sen Xanh 

Bộ: Sen

Hoa văn: Xanh

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà 0,7L Hoa Sen Xanh gốm sứ Minh Long 

- 06 tách  0,11L Hoa Sen Xanh gốm sứ Minh Long  

- 06 dĩa lót tách 13cm Hoa Sen Xanh gốm sứ Minh Long

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long 1

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 24 x 14 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 2.58Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  06 Hộp / thùng 

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

* Gợi ý sử dụng:

- Dùng pha trà thưởng thức hàng ngày, tiếp khách cơ quan, phòng họp

- Quà tặng tân gia, sinh nhật, tết; quà biếu sếp, cha mẹ, người thân.

Bộ Trà 0,7L Sen IP Viền Chỉ Vàng - Sen 946.000 VNĐ
Bộ Trà 0,7L Sen IP Viền Chỉ Vàng

Bộ Trà 0,7L Sen IP Viền Chỉ Vàng 

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 1  bình

- 6 tách

- 6 dĩa lót

 

Bộ Trà 1,1L Camellia Xanh Lá Non - Camelia 1.290.300 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Xanh Lá Non

Bộ Trà 1,1L Camellia Xanh Lá Non 

Bộ: Camellia 

Hoa văn: Xanh Lá Non

- 01 bình trà 1,1L Xanh Lá Non gốm sứ Minh Long 

- 06 tách 0,18L Xanh Lá Non gốm sứ Minh Long  

- 06 dĩa lót tách 14,5cm Xanh Lá Non gốm sứ Minh Long  

- 01 hủ đường  8cm Xanh Lá Non gốm sứ Minh Long 

- 01 chế sữa 0,22L Xanh Lá Non gốm sứ Minh Long 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT : Bộ

2 - Đóng gói  / hộp : 1 bộ / hộp

3 - Qui cách hộp : 31,6 x 28,3 x 16 ( cm )

4 - Cân nặng Kg : 4,14 Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng : 4 Hộp / thùng

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

* Gợi ý sử dụng:

- Dùng pha trà thưởng thức hàng ngày, tiếp khách cơ quan, phòng họp

- Quà tặng tân gia, sinh nhật, tết; quà biếu sếp, cha mẹ, người thân.

 

 

 

 

 

Bộ Trà Cao 0,47L Viền Chỉ Vàng - 550.000 VNĐ
Bộ Trà Cao 0,47L Viền Chỉ Vàng

Bộ Trà Cao 0,47L Viền Chỉ Vàng 

Bộ: Anna

Hoa văn: Chỉ Vàng

- 01 bình trà

- 06 tách

- 06 dĩa lót tách

Thông tin chi tiết sản phẩm:

* Đơn vị tính : Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 1,9 kg

* Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

- Kích thước hộp : 25.1cm x 20.2cm x 15cm 

* Quy cách đóng gói thùng : hộp/ thùng

 

Bộ Trà Elip 0,47L Viền Chỉ Vàng - 605.000 VNĐ
Bộ Trà Elip 0,47L Viền Chỉ Vàng

Bộ Trà Elip 0,47L Viền Chỉ Vàng 

Hoa văn: Chỉ Vàng

- 01 bình trà

- 06 tách

- 06 dĩa lót tách

Thông tin chi tiết sản phẩm:

* Đơn vị tính: Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp): 1,9 kg

* Quy cách đóng gói hộp: 1 bộ/ hộp

- Kích thước hộp: 25.1cm x 20.2cm x 15cm 

* Quy cách đóng gói thùng: hộp/ thùng

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

 

Bộ Trà 0,45L Anh Vũ Chỉ Bạch Kim - Anh Vũ Chỉ Bạch Kim 737.000 VNĐ
Bộ Trà 0,45L Anh Vũ Chỉ Bạch Kim

Bộ Trà 0,45L Anh Vũ Chỉ Bạch Kim 

- 1 bình trà

- 6 tách

- 6 dĩa lót tách

Thông tin chi tiết sản phẩm:

* Đơn vị tính:Bộ

* Giá niêm yết :Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp):2,66 kg

* Quy cách đóng gói hộp:1 bộ/ hộp

* Kích thước hộp:24.5cm x 26.5cm x 17cm

* Quy cách đóng gói thùng:6 bộ/ thùng

- Kích thước thùng:53cm x 51cm x 30cm

Bộ Cà Phê 0,45L Anh Vũ Chỉ Vàng - Anh Vũ Chỉ Vàng 605.000 VNĐ
Bộ Cà Phê 0,45L Anh Vũ Chỉ Vàng

Bộ Cà Phê 0,45L Anh Vũ Chỉ Vàng

Bộ: Anh Vũ

Hoa văn: Chỉ Vàng

- 1 bình + nắp 0,45L

- 6 tách 0,08L

- 6 dĩa lót tách 11cm

Thông tin chi tiết sản phẩm:

* Đơn vị tính : Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 2,3 kg

* Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

* Kích thước hộp : 27cm x 24.5cm x 17cm

* Quy cách đóng gói thùng : 6 bộ/ thùng

* Kích thước thùng : 53cm x 51cm x 30cm

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

Bộ Trà 0,7L Sen Màu - Sen màu 1.562.000 VNĐ
Bộ Trà 0,7L Sen Màu

Bộ Trà 0,7L Sen Màu 

- 1 bình trà

- 6 tách

- 6 dĩa lót tách

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long 1

1 - ĐVT                      : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 24 x 14 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 2.58Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  06 Hộp / thùng 

 

Bộ Trà 0,3L Sen IFP Chỉ Bạch Kim - Sen IFP Chỉ Bạch Kim 583.000 VNĐ
Bộ Trà 0,3L Sen IFP Chỉ Bạch Kim

Bộ Trà 0,3L Sen IFP Chỉ Bạch Kim  

Bộ: Sen IFP

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà : 0,3L  

- 06 chung : 0,05L 

- 01 khay trà : 22 cm 

* Đơn vị tính : Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 1,4 kg

* Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

* Kích thước hộp : 25cm x 24cm x 11cm

* Quy cách đóng gói thùng : 12 bộ/ thùng

* Kích thước thùng : 55cm x 29cm x 35cm

 

Bộ Trà 0,7L Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 1.111.000 VNĐ
Bộ Trà 0,7L Mẫu Đơn Thanh Trúc

Bộ Trà 0,7L Mẫu Đơn Thanh Trúc 

- 1 bình trà 0,7L

- 6 tách 0,11L

- 6 dĩa lót tách 13cm

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 24 x 14 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 2,58Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  06 Hộp / thùng 

Bộ Trà 1,3L Quốc Sắc - Quốc Sắc 24.640.000 VNĐ
Bộ Trà 1,3L Quốc Sắc

Bộ Trà 1,3L Quốc Sắc

- 1 bình 1,3L

- 6 tách  0,20L

- 6 dĩa lót 15cm

- 1 chế sữa 0,22L

- 1 bình đường 10,5cm

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long I : 

1 – ĐVT                     : Bộ

2 – Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp

3 – Qui cách hộp        :  33 x 36 x 17 ( cm )

4 – Cân nặng Kg        :  4.2 Kg ( Bao gồm hộp)

5 – Đóng gói / thùng   :  1 Hộp / thùng

Bộ Trà 1,3L Sago Hoa Hồng - Sago 3.124.000 VNĐ
Bộ Trà 1,3L Sago Hoa Hồng

Bộ trà 1,3L Sago Hoa Hồng

- 1 bình trà 1,3L

- 6 tách trà 0,18L

- 6 dĩa lót tách 15cm

- 1 bình chế sữa

- 1 bình đường

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long I

1 – ĐVT                     :  Bộ

2 – Đóng gói  / hộp     :  1 bộ / hộp

3 – Qui cách hộp        :  33 x 29.5 x 18 ( cm )

4 – Cân nặng Kg        :  4.380 Kg ( Bao gồm hộp)

5 – Đóng gói / thùng   :  04 Hộp / thùng

Bộ Trà 0,8L SaGo Hoa Hồng - Sago 2.090.000 VNĐ
Bộ Trà 0,8L SaGo Hoa Hồng

Bộ Trà 0,8L SaGo Hoa Hồng

- 1 bình trà 0,8L

- 6 tách trà 0,11L

- 6 dĩa lót tách 13cm

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long 1

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 24 x 14 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 2.58Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  06 Hộp / thùng

Bộ trà 1,3L SaGo Thiên Tuế - Thiên Tuế SAGO 2.662.000 VNĐ
Bộ trà 1,3L SaGo Thiên Tuế

Bộ trà 1,3L SaGo Thiên Tuế

- 1 bình trà 1,3l

- 6 tách trà 0,18l

- 6 dĩa lót tách 15cm

- 1 chế sữa

- 1 bình đường

Bộ Trà 0,8L SaGo Thiên Tuế - Thiên Tuế SAGO 1.782.000 VNĐ
Bộ Trà 0,8L SaGo Thiên Tuế

Bộ Trà 0,8L SaGo Thiên Tuế

- 1 bình trà 0,8l

- 6 tách trà 0,11l

- 6 dĩa lót tách 13cm

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 24 x 14 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 2.58Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  06 Hộp / thùng 

 

Bộ Trà 1,1L Camellia Kết Duyên - Camelia 2.541.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Kết Duyên

Bộ Trà 1,1L Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia 

Hoa văn: Kết Duyên

- 1 bình trà 1,1l

- 6 tách 0,18l

- 6 dĩa lót 14,4l

- 1 hủ đường 8cm

- 1 chế sữa 0,22l

Bộ Trà 1,1L Camellia Cát Tường - Camelia 2.310.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Cát Tường

Bộ Trà 1,1L Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

- 1 bình trà

- 6 tách

- 6 dĩa lót

- 1 hủ đường

- 1 chế sữa

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long:

* Đơn vị tính : Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 4 kg

* Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

* Kích thước hộp : 31cm x 28cm x 16cm 

* Quy cách đóng gói thùng : 4 bộ/ thùng

* Kích thước thùng : 58cm x 33.5cm x 34cm

 

 
Bộ Trà 1,1L Camellia Hương Biển Kem - Camelia 2.310.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Hương Biển Kem

Bộ Trà 1,1L Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

- 1 bình trà 1,1L

- 6 tách 0,18L

- 6 dĩa lót 14,4cm

- 1 hủ đường 8cm

- 1 chế sữa 0,22L

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :  

1 - ĐVT : Bộ  

2 - Đóng gói  / hộp : 1 bộ / hộp  

3 - Qui cách hộp : 31,6 x 28,3 x 16 ( cm )  

4 - Cân nặng Kg : 4,14 Kg ( Bao gồm hộp)  

5 - Đóng gói / thùng : 4 Hộp / thùng  

 

 

 

Bộ Trà 1,1L Camellia Quả Chanh - Camelia 1.210.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Quả Chanh

Bộ Trà 1,1L Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

- 1 bình trà 1,1L

- 6 tách 0,18L

- 6 dĩa lót 14,4cm

- 1 hủ đường 8cm

- 1 chế sữa 0,22L

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :  

1 - ĐVT : Bộ  

2 - Đóng gói  / hộp : 1 bộ / hộp  

3 - Qui cách hộp : 31,6 x 28,3 x 16 ( cm )  

4 - Cân nặng Kg : 4,14 Kg ( Bao gồm hộp)  

5 - Đóng gói / thùng : 4 Hộp / thùng

 

Bộ Trà 1,1L Camellia Quả Ngọt - Camelia 1.210.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Quả Ngọt

Bộ Trà 1,1L Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

- 1 bình trà 1,1L

- 6 tách 0,18L

- 6 dĩa lót 14,4cm

- 1 hủ đường 8cm

- 1 chế sữa 0,22L

Bộ Trà 1,1L Camellia Thanh Đình - Camelia 1.210.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Thanh Đình

Bộ Trà 1,1L Camellia Thanh Đình

Bộ: Camellia

Hoa văn: Thanh Dương

- 1 bình trà

- 6 tách

- 6 dĩa lót tách

Nhà sản xuất : Minh Long

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :  

· Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước

· Loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sản phẩm trắng sáng

· Không bị rạn nứt trong lúc sử dụng thông thường hằng ngày

· Lớp mẹn phủ bảo vệ : trong suốt, bóng, đẹp, độ thấu quang cao, không chứa chì, không candmium, bảo đảm an toàn.

· Công nghệ Nano : tạo bề mặt mẹn láng bóng, phẳng mịn, an toàn và hợp vệ sinh, dễ tẩy rửa.

 

Bộ Trà 1,1L Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 1.001.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ Trà 1,1L Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

- 1 bình trà 1,1L

- 6 tách 0,18L

- 6 dĩa lót 14,5cm

- 1 hủ đường 8cm

- 1 chế sữa 0,22L

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                            :               Bộ                                           

2 - Đóng gói  / hộp           :               1 bộ / hộp                                           

3 - Qui cách hộp              :               31,6 x 28,3 x 16 ( cm )                                      

4 - Cân nặng Kg              :               4,14 Kg ( Bao gồm hộp)                                  

5 - Đóng gói / thùng        :                4 Hộp / thùng                                   

 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC