Hoa Văn
Ca sứ 0,36l wow! quá tuyệt - Liên hệ
Ca sứ 0,36l wow! quá tuyệt

Ca sứ 0,36l wow! quá tuyệt

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất: gom su minh long 

Thể tích: 0.36l

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca sứ 0,36l nô đùa - Liên hệ
Ca sứ 0,36l nô đùa

Ca sứ 0,36l nào nô đùa

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất: gom su minh long 

Thể tích: 0.36l

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca sứ 0,36l nào cùng chơi - Liên hệ
Ca sứ 0,36l nào cùng chơi

Ca sứ 0,36l nào cùng chơi

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất: gom su minh long 

Thể tích: 0.36l

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca quai oval 0,25L + Nắp DS Hoa Cần Tây - 74.800 VNĐ
Ca quai oval 0,25L + Nắp DS Hoa Cần Tây

Ca quai oval 0,25L + Nắp DS Hoa Cần Tây

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Hoa Cần Tây

Nhà sản xuất: gom su minh long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca bia 0,36l 12 con giáp Tỵ - 74.800 VNĐ
Ca bia 0,36l 12 con giáp Tỵ

Ca bia 0.36L 12 con giáp Tỵ

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Tỵ

Nhà sản xuất: gom su minh long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca bia 0,36l 12 con giáp Hợi - 74.800 VNĐ
Ca bia 0,36l 12 con giáp Hợi

Ca bia 0.36L 12 con giáp Hợi

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Hợi

Nhà sản xuất: gom su minh long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca bia 0,36l 12 con giáp Tuất - 74.800 VNĐ
Ca bia 0,36l 12 con giáp Tuất

Ca bia 0.36L 12 con giáp Tuất

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Tuất

Nhà sản xuất: gom su minh long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca bia 0,36l 12 con giáp Dậu - 74.800 VNĐ
Ca bia 0,36l 12 con giáp Dậu

Ca bia 0.36L 12 con giáp Dậu

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Dậu

Nhà sản xuất: gom su minh long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca bia 0,36l 12 con giáp Thân - 74.800 VNĐ
Ca bia 0,36l 12 con giáp Thân

Ca bia 0.36L 12 con giáp Thân

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Thân

Nhà sản xuất: gom su minh long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca bia 0,36l 12 con giáp Mùi - 74.800 VNĐ
Ca bia 0,36l 12 con giáp Mùi

Ca bia 0.36L 12 con giáp Mùi

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Mùi

Nhà sản xuất: gom su minh long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca bia 0,36l 12 con giáp Ngọ - 74.800 VNĐ
Ca bia 0,36l 12 con giáp Ngọ

Ca bia 0.36L 12 con giáp Ngọ

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Ngọ

Nhà sản xuất: gom su minh long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca bia 0,36l 12 con giáp Thìn - 74.800 VNĐ
Ca bia 0,36l 12 con giáp Thìn

Ca bia 0.36L 12 con giáp Thìn

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Thìn

Nhà sản xuất: gom su minh long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca bia 0,36l 12 con giáp Mẹo - 74.800 VNĐ
Ca bia 0,36l 12 con giáp Mẹo

Ca bia 0.36L 12 con giáp Mẹo

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Mẹo

Nhà sản xuất: gom su minh long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca bia 0,36l 12 con giáp Dần - 74.800 VNĐ
Ca bia 0,36l 12 con giáp Dần

Ca bia 0.36L 12 con giáp Dần

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Dần

Nhà sản xuất: gom su minh long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca bia 0,36l 12 con giáp Sửu - 74.800 VNĐ
Ca bia 0,36l 12 con giáp Sửu

Ca bia 0.36L 12 con giáp Sửu 

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Sửu

Nhà sản xuất: gom su minh long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca bia 0,36l 12 con giáp Tý - 74.800 VNĐ
Ca bia 0,36l 12 con giáp Tý

Ca bia 0.36L 12 con giáp Tý 

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Tý

Nhà sản xuất: gom su minh long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca quai oval 0,25l DS Mùa Đông - 60.500 VNĐ
Ca quai oval 0,25l DS Mùa Đông

Ca quai oval 0,25l DS Mùa Đông

Thông tin sản phẩm

Hoa văn: Mùa Đông

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thế tích: 0.25l

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca quai oval 0,25l DS Mùa Hạ - 60.500 VNĐ
Ca quai oval 0,25l DS Mùa Hạ

Ca quai oval 0,25l DS Mùa Hạ

Thông tin sản phẩm

Hoa văn: Mùa Hạ

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thế tích: 0.25l

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca quai oval 0,25l Xuân - 74.800 VNĐ
Ca quai oval 0,25l Xuân

Ca quai oval 0,25l Xuân

Thông tin sản phẩm

Hoa văn: Mùa Xuân

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thế tích: 0.25l

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca trà 0,5l Tulip Dịu Dàng - 220.000 VNĐ
Ca trà 0,5l Tulip Dịu Dàng

Ca trà 0,5l Tulip Dịu Dàng

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Dịu Dàng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.5l

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Chích Bông - Liên hệ
Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Chích Bông

Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Chích Bông

Thông tin ca trà:

Hoa văn: Chích Bông

Nhà sản xuất: gom su minh long

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Chim Két - 170.500 VNĐ
Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Chim Két

Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Chim Két

Thông tin ca trà:

Hoa văn: Chim Két

Nhà sản xuất: gom su minh long

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Chim Hút Mật - 170.500 VNĐ
Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Chim Hút Mật

Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Chim Hút Mật

Thông tin ca trà:

Hoa văn: Chim Hút Mật

Nhà sản xuất: gom su minh long

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Sơn Ca - 170.500 VNĐ
Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Sơn Ca

Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Sơn Ca

Thông tin ca trà:

Hoa văn: Sơn Ca

Nhà sản xuất: gom su minh long

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Chích Chòe - 170.500 VNĐ
Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Chích Chòe

Ca trà 0,3l Mẫu đơn IFP Chích Chòe

Thông tin ca trà:

Hoa văn: Chích Chòe

Nhà sản xuất: gom su minh long

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Ca trà 0,35l Mẫu đơn IFP Chào Mào - 170.500 VNĐ
Ca trà 0,35l Mẫu đơn IFP Chào Mào

Ca trà 0,35l Mẫu đơn IFP Chào Mào

Thông tin ca trà:

Hoa văn: Chào mào

Nhà sản xuất: gom su minh long

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Ca trà 0,36l vuông trắng Quốc Tử Giám - 82.500 VNĐ
Ca trà 0,36l vuông trắng Quốc Tử Giám

Ca trà 0.36l vuông trắng Quốc Tử Giám

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Quốc Tử Giám

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.36l

Gợi ý sử dụng: Dùng thưởng thức trà, cà phê,... làm quà tặng bạn bè, người thân, đông nghiệp, quà lưu niệm

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Ca trà 0,36l vuông trắng Vịnh Hạ Long - 82.500 VNĐ
Ca trà 0,36l vuông trắng Vịnh Hạ Long

Ca trà 0.36l vuông trắng Vịnh Hạ Long

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Vịnh Hạ Long

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.36l

Gợi ý sử dụng: Dùng thưởng thức trà, cà phê,... làm quà tặng bạn bè, người thân, đông nghiệp, quà lưu niệm

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Ca trà 0,36l vuông trắng Phố Cổ Hội An - 82.500 VNĐ
Ca trà 0,36l vuông trắng Phố Cổ Hội An

Ca trà 0.36l vuông trắng Phố Cổ Hội An

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Phố Cổ Hội An

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.36l

Gợi ý sử dụng: Dùng thưởng thức trà, cà phê,... làm quà tặng bạn bè, người thân, đông nghiệp, quà lưu niệm

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Ca trà 0,36l vuông trắng Nhà Thờ Đức Bà - 82.500 VNĐ
Ca trà 0,36l vuông trắng Nhà Thờ Đức Bà

Ca trà 0.36l vuông trắng Nhà Thờ Đức Bà

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Nhà Thờ Đức Bà

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.36l

Gợi ý sử dụng: Dùng thưởng thức trà, cà phê,... làm quà tặng bạn bè, người thân, đông nghiệp, quà lưu niệm

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Ca trà 0,36l vuông trắng Làng Quê - 82.500 VNĐ
Ca trà 0,36l vuông trắng Làng Quê

Ca trà 0.36l vuông trắng Làng Quê

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Làng Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.36l

Gợi ý sử dụng: Dùng thưởng thức trà, cà phê,... làm quà tặng bạn bè, người thân, đông nghiệp, quà lưu niệm

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Ca trà 0,36l vuông trắng Chùa Thiên Mụ - 82.500 VNĐ
Ca trà 0,36l vuông trắng Chùa Thiên Mụ

Ca trà 0.36l vuông trắng Chùa Thiên Mụ

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Chùa Thiên Mụ

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.36l

Gợi ý sử dụng: Dùng thưởng thức trà, cà phê,... làm quà tặng bạn bè, người thân, đông nghiệp, quà lưu niệm

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Ca trà 0,36l vuông trắng Chùa Một Cột - 82.500 VNĐ
Ca trà 0,36l vuông trắng Chùa Một Cột

Ca trà 0.36l vuông trắng Chùa Một Cột 

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Chùa Một Cột

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.36l

Gợi ý sử dụng: Dùng thưởng thức trà, cà phê,... làm quà tặng bạn bè, người thân, đông nghiệp, quà lưu niệm

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp trước khi đến cửa hàng, để được tư vấn và phục vụ chu đáo hơn.

Hotline: 028 39 225 862 - 0902 968 336 

Địa chỉ: 81A Trần Bình Trọng, P.1, Quận 5, TPHCM

Ca trà 0,36l vuông trắng Chợ Bến Thành - 82.500 VNĐ
Ca trà 0,36l vuông trắng Chợ Bến Thành

Ca trà 0.36l vuông trắng Chợ Bến Thành

Thông tin sản phẩm:

Hoa văn: Chợ Bến Thành

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.36l

Gợi ý sử dụng: Dùng thưởng thức trà, cà phê,... làm quà tặng bạn bè, người thân, đông nghiệp, quà lưu niệm

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

Ca bia sứ 0.36l UBND Thành Phố - 77.000 VNĐ
Ca bia sứ 0.36l UBND Thành Phố

Ca bia sứ 0.36l UBND Thành Phố

Thông tin sản phẩm

Hoa văn: UBND Thành Phố

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

 

Ca bia sứ 0.36l Phủ Chủ Tịch - 77.000 VNĐ
Ca bia sứ 0.36l Phủ Chủ Tịch

Ca bia sứ 0.36l Phủ Chủ Tịch

Thông tin sản phẩm

Hoa văn: Phủ Chủ Tịch

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long I

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

 

Ca bia sứ 0.36l Chợ Bình Tây - 77.000 VNĐ
Ca bia sứ 0.36l Chợ Bình Tây

Ca bia sứ 0.36l Chợ Bình Tây

Thông tin sản phẩm

Hoa văn: chợ Bình Tây

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long I

Thể tích: 0.36L

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

 

Ca bia sứ 0.36l Chợ Bến Thành - 77.000 VNĐ
Ca bia sứ 0.36l Chợ Bến Thành

Ca bia sứ 0.36l Chợ Bến Thành

Thông tin sản phẩm

Hoa văn: Chợ Bến Thành

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long I

Thể tích: 0.36l

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

 

 

Ca bia sứ 0,36l Quốc Tử Giám - 77.000 VNĐ
Ca bia sứ 0,36l Quốc Tử Giám

Ca bia sứ 0,36l Quốc Tử Giám

Thông tin sản phẩm

Hoa văn: Quốc Tử Giám

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long I

Thể tích: 0.36l

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

 

Ca bia sứ 0,36l Nhà Hát Hà Nội - 77.000 VNĐ
Ca bia sứ 0,36l Nhà Hát Hà Nội

Ca bia sứ 0,36l Nhà Hát Hà Nội

Thông tin sản phẩm

Hoa văn: Nhà hát Hà Nội

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long I

Thể tích: 0.36l

Nguyên liệu chính: Cao Lanh, Thạch Anh, Tràng Thạch.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: FDA California Proposition 65 ISO 9001-2008

 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC