50690 Muỗng

Muỗng
Muỗng Camellia Tứ Linh - Camelia 53.900 VNĐ
Muỗng Camellia Tứ Linh

Muỗng Camellia Tứ Linh (Mã số: 140401074) 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Muỗng Camellia Lá Xanh - Camelia 30.800 VNĐ
Muỗng Camellia Lá Xanh

Muỗng Lá Xanh Camellia (Mã số: 140401193) 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng Camellia Quả Chanh - Camelia 26.400 VNĐ
Muỗng Camellia Quả Chanh

Muỗng Camellia Quả Chanh (Mã số: 140401194) 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng Camellia Cát Tường - Camelia 48.400 VNĐ
Muỗng Camellia Cát Tường

Muỗng Camellia Cát tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC