77 Bộ Trà

Bộ Trà
Bộ Trà 1,25L Tulip Chỉ Bạch Kim - Tulip 1.900.800 VNĐ
Bộ Trà 1,25L Tulip Chỉ Bạch Kim

Bộ Trà 1,25L Tulip Chỉ Bạch Kim

- 1 bình trà: 1,25l

- 6 tách: 0,2l

- 6 dĩa lót tách 15cm

- Chén đường

- Rót sữa

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

Bộ Bình Cà Phê 0,45L Anh Vũ Trắng Ngà - Sen 467.500 VNĐ
Bộ Bình Cà Phê 0,45L Anh Vũ Trắng Ngà

Bộ Bình Cà Phê 0,45L Anh Vũ Trắng Ngà

- 1 bình + nắp 0,45L

- 6 tách 0,08L

- 6 dĩa lót tách 11cm

Thông tin chi tiết sản phẩm:  

* Đơn vị tính : Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 2,3 kg

* Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

- Kích thước hộp : 27cm x 24.5cm x 17cm

* Quy cách đóng gói thùng : 6 bộ/ thùng

- Kích thước thùng : 53cm x 51cm x 30cm

Bộ Trà 0,3L Sen IP Viền Chỉ Vàng - Sen 583.000 VNĐ
Bộ Trà 0,3L Sen IP Viền Chỉ Vàng

Bộ Trà 0,3L Sen IP Viền Chỉ Vàng

  - 1 bình trà : 0,3L 

  - 6 chung : 0,05L 

  - 1 khay trà : 23 cm 

 Thông tin chi tiết sản phẩm:  

  * Đơn vị tính : Bộ

  * Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

  * Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 1,8 kg

  * Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

  * Kích thước hộp : 27cm x 27cm x 11,5cm

  * Quy cách đóng gói thùng : 6 bộ/ thùng

  * Kích thước thùng : 55cm x 29cm x 35cm

 

Bộ Trà 0,35L Sen Vàng - Sen 1.320.000 VNĐ
Bộ Trà 0,35L Sen Vàng

Bộ Trà 0,35L Sen Vàng

- 1 bình trà : 0,35L

- 6 chung : 0,05L

- 1 khay trà : 24 cm

  Thông tin chi tiết sản phẩm: 

  * Đơn vị tính : Bộ

  * Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

  * Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 2 kg

  * Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

  * Kích thước hộp : 27cm x 27cm x 11,5cm

  * Quy cách đóng gói thùng : 6 bộ/ thùng

  * Kích thước thùng : 55cm x 29cm x 35cm

Bộ Trà 1,1L Camellia Hương Biển Xanh - Camellia Hoa Văn 1.600.500 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Hương Biển Xanh

Bộ Trà 1,1L Camellia Hương Biển Xanh

- 01 bình trà 1,1L 

- 06 tách 0,18L 

- 06 dĩa lót tách 14,5cm 

Bộ Trà 0,8L Camellia Xanh Lá Non - Camellia Hoa Văn 1.039.500 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Camellia Xanh Lá Non

Bộ Trà 0,8L Camellia Xanh Lá Non

- 1 bình trà 0,8L 

- 6 tách 0,11L

- 6 dĩa lót tách 12cm 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :  

1 - ĐVT : Bộ  

2 - Đóng gói  / hộp : 1 bộ / hộp  

3 - Qui cách hộp : 25 x 24 x 14 ( cm )  

4 - Cân nặng Kg : 2,43Kg ( Bao gồm hộp)  

5 - Đóng gói / thùng : 6 Hộp / thùng

 

Bộ Trà 0,8L Camellia Hương Biển Xanh - Camellia Hoa Văn 1.340.900 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Camellia Hương Biển Xanh

Bộ Trà 0,8L Camellia Hương Biển Xanh

- 01 bình trà 0,8L

- 06 tách 0,11L 

- 06 dĩa lót tách 12cm

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :  

1 - ĐVT : Bộ  

2 - Đóng gói  / hộp : 1 bộ / hộp  

3 - Qui cách hộp : 25 x 24 x 14 ( cm )  

4 - Cân nặng Kg : 2,43Kg ( Bao gồm hộp)  

5 - Đóng gói / thùng : 6 Hộp / thùng

 

Bộ Trà 0,7L Jasmine Viền Chỉ Vàng - Jasmine Hoa Văn 649.000 VNĐ
Bộ Trà 0,7L Jasmine Viền Chỉ Vàng

Bộ Trà 0,7L Jasmine Viền Chỉ Vàng

- 01 bình trà 0,7L

- 06 tách trà 0,10L

- 06 dĩa lót tách 12 cm

Thông tin chi tiết sản phẩm:  

* Đơn vị tính Hộp

* Giá niêm yết Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) 2,4 kg

* Quy cách đóng gói hộp 1 bộ/ hộp

* Kích thước hộp 23 x 20 x 13,5 ( cm ) 

* Quy cách đóng gói thùng 8 hộp / thùng

 

 

Bộ Trà 1,1L Jasmine Tích Tuyết Thảo - Jasmin 990.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Jasmine Tích Tuyết Thảo

Bộ Trà 1,1L Jasmine Tích Tuyết Thảo

- 1 bình trà 1,1L 

- 6 tách 0,16L

- 6 dĩa lót tách 14cm 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 – ĐVT                    : Bộ

2 – Đóng gói  / hộp   : 1 bộ / hộp

3 – Qui cách hộp      : 26 x 23,5 x 15,5 ( cm )

4 – Cân nặng Kg       : 3,1Kg ( Bao gồm hộp)

5 – Đóng gói / thùng  : 6 Hộp / thùng

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi Chỉ Bạc - Tulip 1.280.400 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi Chỉ Bạc

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi Chỉ Bạc 

Bộ: Tulip

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà 0,8L Tulip Nổi

- 06 tách 0,11L Tulip Nổi 

- 06 dĩa lót tách 13cm Tulip Nổi 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  x  x  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        :  Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi - Tulip 1.280.400 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi 

Bộ: Tulip nổi

Hoa văn: Trắng trơn

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà 0,8L Tulip Nổi 

- 06 tách 0,11L Tulip Nổi 

- 06 dĩa lót tách 13cm Tulip Nổi 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  x  x  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        :  Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

Bộ Trà 0,8L Hoàng Điệp - Hoàng Điệp 3.047.000 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Hoàng Điệp

Bộ Trà 0,8L Hoàng Điệp 

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hoàng Điệp

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà 0,8L Hoàng Điệp gốm sứ Minh Long

- 06 tách 0,11L Hoàng Điệp gốm sứ Minh Long

- 06 dĩa lót tách 13cm Hoàng Điệp gốm sứ Minh Long

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long 1 

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        :  Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

* Gợi ý sử dụng:

- Dùng pha trà thưởng thức hàng ngày, tiếp khách cơ quan, phòng họp

- Quà tặng tân gia, sinh nhật, tết; quà biếu sếp, cha mẹ, người thân.

Bộ Trà 0,8L Hoàng Yến - Hoàng Yến 2.035.000 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Hoàng Yến

Bộ Trà 0,8L Hoàng Yến 

Hoa văn: Hoàng Yến

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 1 bình trà

- 6 tách trà

- 6 dĩa lót tách

Bộ Trà 1,25L Hoàng Yến - Hoàng Yến 3.168.000 VNĐ
Bộ Trà 1,25L Hoàng Yến

Bộ Trà 1,25L Hoàng Yến

Hoa Văn: Hoàng Yến

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Bộ Trà 1,25L Hoàng Yến 

- 1 bình trà

- 6 tách trà

- 6 dĩa lót tách

- 1 hủ đường

- 1 chế sữa

Bộ Trà 0,7L Sen IP Chỉ Bạch Kim - Sen 946.000 VNĐ
Bộ Trà 0,7L Sen IP Chỉ Bạch Kim

Bộ Trà 0,7L Sen IP Chỉ Bạch Kim 

- 1 bình trà

- 6 chung trà

- 1 khay trà

Thông tin chi tiết sản phẩm:  

* Đơn vị tính : Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 2,4 kg

* Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

- Kích thước hộp : 25cm x 25cm x 14cm

* Quy cách đóng gói thùng : 6 bộ/ thùng

- Kích thước thùng : 49cm x28cm x 44cm

 

Bộ Trà 0,7L Sen Xanh - Sen Xanh 752.400 VNĐ
Bộ Trà 0,7L Sen Xanh

Bộ Trà 0,7L Sen Xanh 

Bộ: Sen

Hoa văn: Xanh

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà 0,7L Hoa Sen Xanh gốm sứ Minh Long 

- 06 tách  0,11L Hoa Sen Xanh gốm sứ Minh Long  

- 06 dĩa lót tách 13cm Hoa Sen Xanh gốm sứ Minh Long

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long 1

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 24 x 14 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 2.58Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  06 Hộp / thùng 

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

* Gợi ý sử dụng:

- Dùng pha trà thưởng thức hàng ngày, tiếp khách cơ quan, phòng họp

- Quà tặng tân gia, sinh nhật, tết; quà biếu sếp, cha mẹ, người thân.

Bộ Trà 0,7L Sen IP Viền Chỉ Vàng - Sen 946.000 VNĐ
Bộ Trà 0,7L Sen IP Viền Chỉ Vàng

Bộ Trà 0,7L Sen IP Viền Chỉ Vàng 

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 1  bình

- 6 tách

- 6 dĩa lót

 

Bộ Trà 1,1L Camellia Xanh Lá Non - Camelia 1.290.300 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Xanh Lá Non

Bộ Trà 1,1L Camellia Xanh Lá Non 

Bộ: Camellia 

Hoa văn: Xanh Lá Non

- 01 bình trà 1,1L Xanh Lá Non gốm sứ Minh Long 

- 06 tách 0,18L Xanh Lá Non gốm sứ Minh Long  

- 06 dĩa lót tách 14,5cm Xanh Lá Non gốm sứ Minh Long  

- 01 hủ đường  8cm Xanh Lá Non gốm sứ Minh Long 

- 01 chế sữa 0,22L Xanh Lá Non gốm sứ Minh Long 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT : Bộ

2 - Đóng gói  / hộp : 1 bộ / hộp

3 - Qui cách hộp : 31,6 x 28,3 x 16 ( cm )

4 - Cân nặng Kg : 4,14 Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng : 4 Hộp / thùng

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

* Gợi ý sử dụng:

- Dùng pha trà thưởng thức hàng ngày, tiếp khách cơ quan, phòng họp

- Quà tặng tân gia, sinh nhật, tết; quà biếu sếp, cha mẹ, người thân.

 

 

 

 

 

Bộ Trà 0,45L Anh Vũ Chỉ Bạch Kim - Anh Vũ Chỉ Bạch Kim 737.000 VNĐ
Bộ Trà 0,45L Anh Vũ Chỉ Bạch Kim

Bộ Trà 0,45L Anh Vũ Chỉ Bạch Kim 

- 1 bình trà

- 6 tách

- 6 dĩa lót tách

Thông tin chi tiết sản phẩm:

* Đơn vị tính:Bộ

* Giá niêm yết :Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp):2,66 kg

* Quy cách đóng gói hộp:1 bộ/ hộp

* Kích thước hộp:24.5cm x 26.5cm x 17cm

* Quy cách đóng gói thùng:6 bộ/ thùng

- Kích thước thùng:53cm x 51cm x 30cm

Bộ Cà Phê 0,45L Anh Vũ Chỉ Vàng - Anh Vũ Chỉ Vàng 605.000 VNĐ
Bộ Cà Phê 0,45L Anh Vũ Chỉ Vàng

Bộ Cà Phê 0,45L Anh Vũ Chỉ Vàng

Bộ: Anh Vũ

Hoa văn: Chỉ Vàng

- 1 bình + nắp 0,45L

- 6 tách 0,08L

- 6 dĩa lót tách 11cm

Thông tin chi tiết sản phẩm:

* Đơn vị tính : Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 2,3 kg

* Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

* Kích thước hộp : 27cm x 24.5cm x 17cm

* Quy cách đóng gói thùng : 6 bộ/ thùng

* Kích thước thùng : 53cm x 51cm x 30cm

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

Bộ Trà 0,7L Sen Màu - Sen màu 1.562.000 VNĐ
Bộ Trà 0,7L Sen Màu

Bộ Trà 0,7L Sen Màu 

- 1 bình trà

- 6 tách

- 6 dĩa lót tách

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long 1

1 - ĐVT                      : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 24 x 14 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 2.58Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  06 Hộp / thùng 

 

Bộ Trà 0,3L Sen IFP Chỉ Bạch Kim - Sen IFP Chỉ Bạch Kim 583.000 VNĐ
Bộ Trà 0,3L Sen IFP Chỉ Bạch Kim

Bộ Trà 0,3L Sen IFP Chỉ Bạch Kim  

Bộ: Sen IFP

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà : 0,3L  

- 06 chung : 0,05L 

- 01 khay trà : 22 cm 

* Đơn vị tính : Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 1,4 kg

* Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

* Kích thước hộp : 25cm x 24cm x 11cm

* Quy cách đóng gói thùng : 12 bộ/ thùng

* Kích thước thùng : 55cm x 29cm x 35cm

 

Bộ Trà 0,7L Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 1.111.000 VNĐ
Bộ Trà 0,7L Mẫu Đơn Thanh Trúc

Bộ Trà 0,7L Mẫu Đơn Thanh Trúc 

- 1 bình trà 0,7L

- 6 tách 0,11L

- 6 dĩa lót tách 13cm

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 24 x 14 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 2,58Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  06 Hộp / thùng 

Bộ Trà 1,3L Quốc Sắc - Quốc Sắc 24.640.000 VNĐ
Bộ Trà 1,3L Quốc Sắc

Bộ Trà 1,3L Quốc Sắc

- 1 bình 1,3L

- 6 tách  0,20L

- 6 dĩa lót 15cm

- 1 chế sữa 0,22L

- 1 bình đường 10,5cm

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long I : 

1 – ĐVT                     : Bộ

2 – Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp

3 – Qui cách hộp        :  33 x 36 x 17 ( cm )

4 – Cân nặng Kg        :  4.2 Kg ( Bao gồm hộp)

5 – Đóng gói / thùng   :  1 Hộp / thùng

Bộ Trà 1,3L Sago Hoa Hồng - Sago 3.124.000 VNĐ
Bộ Trà 1,3L Sago Hoa Hồng

Bộ trà 1,3L Sago Hoa Hồng

- 1 bình trà 1,3L

- 6 tách trà 0,18L

- 6 dĩa lót tách 15cm

- 1 bình chế sữa

- 1 bình đường

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long I

1 – ĐVT                     :  Bộ

2 – Đóng gói  / hộp     :  1 bộ / hộp

3 – Qui cách hộp        :  33 x 29.5 x 18 ( cm )

4 – Cân nặng Kg        :  4.380 Kg ( Bao gồm hộp)

5 – Đóng gói / thùng   :  04 Hộp / thùng

Bộ Trà 0,8L SaGo Hoa Hồng - Sago 2.090.000 VNĐ
Bộ Trà 0,8L SaGo Hoa Hồng

Bộ Trà 0,8L SaGo Hoa Hồng

- 1 bình trà 0,8L

- 6 tách trà 0,11L

- 6 dĩa lót tách 13cm

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long 1

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 24 x 14 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 2.58Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  06 Hộp / thùng

Bộ trà 1,3L SaGo Thiên Tuế - Thiên Tuế SAGO 2.662.000 VNĐ
Bộ trà 1,3L SaGo Thiên Tuế

Bộ trà 1,3L SaGo Thiên Tuế

- 1 bình trà 1,3l

- 6 tách trà 0,18l

- 6 dĩa lót tách 15cm

- 1 chế sữa

- 1 bình đường

Bộ Trà 0,8L SaGo Thiên Tuế - Thiên Tuế SAGO 1.782.000 VNĐ
Bộ Trà 0,8L SaGo Thiên Tuế

Bộ Trà 0,8L SaGo Thiên Tuế

- 1 bình trà 0,8l

- 6 tách trà 0,11l

- 6 dĩa lót tách 13cm

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 24 x 14 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 2.58Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  06 Hộp / thùng 

 

Bộ Trà 1,1L Camellia Kết Duyên - Camelia 2.541.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Kết Duyên

Bộ Trà 1,1L Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia 

Hoa văn: Kết Duyên

- 1 bình trà 1,1l

- 6 tách 0,18l

- 6 dĩa lót 14,4l

- 1 hủ đường 8cm

- 1 chế sữa 0,22l

Bộ Trà 1,1L Camellia Cát Tường - Camelia 2.310.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Cát Tường

Bộ Trà 1,1L Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

- 1 bình trà

- 6 tách

- 6 dĩa lót

- 1 hủ đường

- 1 chế sữa

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long:

* Đơn vị tính : Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 4 kg

* Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

* Kích thước hộp : 31cm x 28cm x 16cm 

* Quy cách đóng gói thùng : 4 bộ/ thùng

* Kích thước thùng : 58cm x 33.5cm x 34cm

 

 
Bộ Trà 1,1L Camellia Hương Biển Kem - Camelia 2.310.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Hương Biển Kem

Bộ Trà 1,1L Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

- 1 bình trà 1,1L

- 6 tách 0,18L

- 6 dĩa lót 14,4cm

- 1 hủ đường 8cm

- 1 chế sữa 0,22L

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :  

1 - ĐVT : Bộ  

2 - Đóng gói  / hộp : 1 bộ / hộp  

3 - Qui cách hộp : 31,6 x 28,3 x 16 ( cm )  

4 - Cân nặng Kg : 4,14 Kg ( Bao gồm hộp)  

5 - Đóng gói / thùng : 4 Hộp / thùng  

 

 

 

Bộ Trà 1,1L Camellia Quả Chanh - Camelia 1.210.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Quả Chanh

Bộ Trà 1,1L Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

- 1 bình trà 1,1L

- 6 tách 0,18L

- 6 dĩa lót 14,4cm

- 1 hủ đường 8cm

- 1 chế sữa 0,22L

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :  

1 - ĐVT : Bộ  

2 - Đóng gói  / hộp : 1 bộ / hộp  

3 - Qui cách hộp : 31,6 x 28,3 x 16 ( cm )  

4 - Cân nặng Kg : 4,14 Kg ( Bao gồm hộp)  

5 - Đóng gói / thùng : 4 Hộp / thùng

 

Bộ Trà 1,1L Camellia Quả Ngọt - Camelia 1.210.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Quả Ngọt

Bộ Trà 1,1L Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

- 1 bình trà 1,1L

- 6 tách 0,18L

- 6 dĩa lót 14,4cm

- 1 hủ đường 8cm

- 1 chế sữa 0,22L

Bộ Trà 1,1L Camellia Thanh Đình - Camelia 1.210.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Thanh Đình

Bộ Trà 1,1L Camellia Thanh Đình

Bộ: Camellia

Hoa văn: Thanh Dương

- 1 bình trà

- 6 tách

- 6 dĩa lót tách

Nhà sản xuất : Minh Long

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :  

· Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước

· Loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sản phẩm trắng sáng

· Không bị rạn nứt trong lúc sử dụng thông thường hằng ngày

· Lớp mẹn phủ bảo vệ : trong suốt, bóng, đẹp, độ thấu quang cao, không chứa chì, không candmium, bảo đảm an toàn.

· Công nghệ Nano : tạo bề mặt mẹn láng bóng, phẳng mịn, an toàn và hợp vệ sinh, dễ tẩy rửa.

 

Bộ Trà 1,1L Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 1.001.000 VNĐ
Bộ Trà 1,1L Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ Trà 1,1L Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

- 1 bình trà 1,1L

- 6 tách 0,18L

- 6 dĩa lót 14,5cm

- 1 hủ đường 8cm

- 1 chế sữa 0,22L

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                            :               Bộ                                           

2 - Đóng gói  / hộp           :               1 bộ / hộp                                           

3 - Qui cách hộp              :               31,6 x 28,3 x 16 ( cm )                                      

4 - Cân nặng Kg              :               4,14 Kg ( Bao gồm hộp)                                  

5 - Đóng gói / thùng        :                4 Hộp / thùng                                   

 

Bộ Trà 0,8L Camellia Quả Chanh - Camelia 814.000 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Camellia Quả Chanh

Bộ Trà 0,8L Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

- 1 bình trà 0,8L

- 6 tách 0,11L

- 6 dĩa lót 12,5cm

Nhà sản xuất : Minh Long

Thông tin sản phẩm :

· Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước

· Loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sản phẩm trắng sáng

· Không bị rạn nứt trong lúc sử dụng thông thường hằng ngày

· Lớp mẹn phủ bảo vệ : trong suốt, bóng, đẹp, độ thấu quang cao, không chứa chì, không candmium, bảo đảm an toàn.

· Công nghệ Nano : tạo bề mặt mẹn láng bóng, phẳng mịn, an toàn và hợp vệ sinh, dễ tẩy rửa.

 

Bộ Trà 0,65L Daisy Bóng Bay - Daisy 770.000 VNĐ
Bộ Trà 0,65L Daisy Bóng Bay

Bộ Trà 0,65L Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng bay

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

- 1 bình trà Daisy Bóng Bay

- 6 tách Daisy Bóng Bay

- 6 dĩa lót Daisy Bóng Bay

Thông Tin Sản Phẩm

- Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước

- Loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sản phẩm trắng sáng

- Không bị rạn nứt trong lúc sử dụng thông thường hằng ngày

- Lớp mẹn phủ bảo vệ: trong suốt, bóng, đẹp, độ thấu quang cao, không chứa chì, không candmium, bảo đảm an toàn.

- Công nghệ Nano: tạo bề mặt mẹn láng bóng, phẳng mịn, an toàn và hợp vệ sinh, dễ tẩy rửa.

Bộ Trà 0,65L Daisy Hồng Đào - Daisy 649.000 VNĐ
Bộ Trà 0,65L Daisy Hồng Đào

Bộ Trà 0,65L Daisy Hồng Đào

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Đào

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

- 1 bình trà 0,65L

- 6 tách 0,10L

- 6 dĩa lót tách 12,5cm

Thông tin sản phẩm

· Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước

· Loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sản phẩm trắng sáng

· Không bị rạn nứt trong lúc sử dụng thông thường hằng ngày

· Lớp mẹn phủ bảo vệ: trong suốt, bóng, đẹp, độ thấu quang cao, không chứa chì, không candmium, bảo đảm an toàn.

· Công nghệ Nano: tạo bề mặt mẹn láng bóng, phẳng mịn, an toàn và hợp vệ sinh, dễ tẩy rửa.

Bộ Trà 0,65L Daisy Hồng Mai - Daisy 649.000 VNĐ
Bộ Trà 0,65L Daisy Hồng Mai

Bộ Trà 0,65L Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

- 1 bình trà 0,65L

- 6 tách 0,1L

- 6 dĩa lót tách 12,5cm

Thông tin chi tiết sản phẩm:  

* Đơn vị tính : Bộ

* Giá niêm yết : Bao gồm thuế VAT

* Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 2,2 kg

* Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

- Kích thước hộp : 25,5cm x 21cm x 14,5cm

* Quy cách đóng gói thùng : 6 hộp/ thùng

- Kích thước thùng : 44cm x 27cm x  44cm

 

Bộ Trà 0,35L IFP Viền Chỉ Vàng - Jasmine Hoa Văn 495.000 VNĐ
Bộ Trà 0,35L IFP Viền Chỉ Vàng

Bộ Trà 0,35L IFP Viền Chỉ Vàng

- 1 bình trà 0,35L

- 6 tách 0,05L

- 1 khay trà 24cm

Thông tin chi tiết sản phẩm:  

  * Đơn vị tính : Bộ

  * Giá niêm yết  : Bao gồm thuế VAT

  * Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 2 kg

  * Quy cách đóng gói hộp : 1 bộ/ hộp

  * Kích thước hộp : 27cm x 27cm x 11,5cm

  * Quy cách đóng gói thùng : 6 bộ/ thùng

  * Kích thước thùng : 55cm x 29cm x 35cm

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC