Hoa Văn
Dĩa Tròn 31cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 319.000 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa tròn 31cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm

Dĩa Tròn 27cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 253.000 VNĐ
Dĩa Tròn 27cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa Tròn 27cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 31cm

Dĩa Tròn 25cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 214.500 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa Tròn 25cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 22cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 176.000 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa Tròn 22cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 18cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 99.000 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa Tròn 18cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 31cm Camelia Tứ Linh - Camelia 352.000 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 31cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm

Dĩa Tròn 27cm Camelia Tứ Linh - Camelia 280.500 VNĐ
Dĩa Tròn 27cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 27cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 31cm

Dĩa Tròn 25cm Camelia Tứ Linh - Camelia 236.500 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 25cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 22cm Camelia Tứ Linh - Camelia 195.800 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 22cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 18cm Camelia Tứ Linh - Camelia 110.000 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 18cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Chén Chấm 8cm Camellia Tứ Linh - Camelia 34.100 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Tứ Linh

Chén Chấm 8cm Camellia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 17.600 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Quả Ngọt

Chén chấm 8cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Quả Chanh - Camelia 17.600 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Quả Chanh

Chén Chấm 8cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Lá Xanh - Camelia 19.800 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Lá Xanh

Chén chấm 8cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Kết Duyên - Camelia 30.800 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Kết Duyên

Chén Chấm 8cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết Duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 30.800 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Hương Biển Kem

Chén Chấm 8cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 15.400 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Chén Chấm 8cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Cát Tường - Camelia 30.800 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Cát Tường

Chén Chấm 8cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 9cm Camellia Quả Ngọt - 18.700 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camellia Quả Ngọt

Chén chấm 9cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 8cm

Chén Chấm 9cm Daisy Bóng Bay - Daisy 18.700 VNĐ
Chén Chấm 9cm Daisy Bóng Bay

Chén Chấm 9cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng bay

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Daisy Hồng Đào - Daisy 16.500 VNĐ
Chén Chấm 9cm Daisy Hồng Đào

Chén Chấm 9cm Daisy Hồng Đào

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng đào

Nhà sản xuất: gốm sứ MINH LONG

Chén Cơm 11,5cm Daisy Bóng Bay - Daisy 33.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Daisy Bóng Bay

Chén Cơm 11,5cm Daisy Bóng Bay 

Bộ: Daisy

Họa tiết: Bóng Bay

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Daisy Hồng Đào - Daisy 29.700 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Daisy Hồng Đào

Chén Cơm 11,5cm Daisy Hồng Đào

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Đào

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Chén Cơm 12cm Camelia Lá Xanh - Camelia 44.000 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camelia Lá Xanh

Chén Cơm 12cm Camelia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 12cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 34.100 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Chén Cơm 12cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 12cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 39.600 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camellia Quả Ngọt

Chén cơm 12cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 16.500 VNĐ
Chén Chấm 9cm Daisy Cỏ Tím

Chén Chấm 9cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 29.700 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Daisy Cỏ Tím

Chén Cơm 11,5cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Chén Chấm 10,5cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 27.500 VNĐ
Chén Chấm 10,5cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Chén Chấm 10,5cm Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 041095176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 44.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Chén Cơm 11,5cm Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 031134176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Camellia Huyền Thoại Biển - Camelia 42.900 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camellia Huyền Thoại Biển

Chén Chấm 9cm Camellia Huyền Thoại Biển (Mã số: 040976146)

Bộ: Tiệp

Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 10,5cm Royal Huyền Thoại Biển - Huyền Thoại Biển Royal 77.000 VNĐ
Chén Cơm 10,5cm Royal Huyền Thoại Biển

Chén Cơm 10,5cm Royal Huyền Thoại Biển (Mã số: 031014146)

Bộ: Tiệp

Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Sago Thiên Tuế - Sago 20.900 VNĐ
Chén Chấm 9cm Sago Thiên Tuế

Chén Chấm 9cm Sago Thiên Tuế (Mã số: 040919018)

Bộ: Sago

Hoa văn: Thiên Tuế

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén 11cm Sago Thiên Tuế - Sago 55.000 VNĐ
Chén 11cm Sago Thiên Tuế

Chén 11cm Sago Thiên Tuế (Mã số: 031106018)

Bộ: Sago

Hoa văn: Thiên Tuế

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Sago Hoa Hồng - Sago 23.100 VNĐ
Chén Chấm 9cm Sago Hoa Hồng

Chén Chấm 9cm Sago Hoa Hồng (Mã số: 040919017)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén 11cm Sago Hoa Hồng - Sago 55.000 VNĐ
Chén 11cm Sago Hoa Hồng

Chén 11cm Sago Hoa Hồng (Mã số: 031106017)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Lạc Hồng - Hoàng Cung 60.500 VNĐ
Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Lạc Hồng

Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Lạc Hồng (Mã số: 040976208)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Lạc Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Lạc Hồng - Hoàng Cung 107.800 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Lạc Hồng

Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Lạc Hồng (Mã số: 031122208)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Lạc Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Hồn Việt - Hoàng Cung 82.500 VNĐ
Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Hồn Việt

Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Hồn Việt (Mã số: 040976038)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hồn Việt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Hồn Việt - Hoàng Cung 154.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Hồn Việt

Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Hồn Việt (Mã số: 031122038)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hồn Việt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC