664103 Thố

Thố
Thố + Nắp 1,8L Daisy Bóng Bay - Daisy 379.500 VNĐ
Thố + Nắp 1,8L Daisy Bóng Bay

Thố + Nắp 1,8L Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Bóng Bay

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 1,8L Daisy Cỏ Tím - Daisy 330.000 VNĐ
Thố + Nắp 1,8L Daisy Cỏ Tím

Thố + Nắp 1,8L Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC