55381 Ca Sứ

Ca Sứ
Ca Trà + Nắp 0,3L Hoàng Cung Lạc Hồng - Hoàng Cung 264.000 VNĐ
Ca Trà + Nắp 0,3L Hoàng Cung Lạc Hồng

Ca Trà + Nắp 0,3L Hoàng cung Lạc Hồng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0,3Lít

- Khó bám bẩn

- Dễ tẩy rửa

Ca Trà 0,3L Hoàng Cung Hồn Việt - Hoàng Cung 374.000 VNĐ
Ca Trà 0,3L Hoàng Cung Hồn Việt

Ca Trà 0,3L Hoàng Cung Hồn Việt

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0,3 Lít

- Khó bám bẩn

- Công nghệ Nano

 

 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC