553103 Thố

Thố
Thố + Nắp 22cm Hoàng Cung Lạc Hồng - Hoàng Cung 1.679.700 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Hoàng Cung Lạc Hồng

Thố + Nắp 22cm Hoàng Cung Lạc Hồng (Mã số: 062224208)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Lạc Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + nắp 22cm Hoàng Cung Hồn Việt - Hoàng Cung 2.634.500 VNĐ
Thố + nắp 22cm Hoàng Cung Hồn Việt

Thố 22 + nắp 22 cm (Mã số: 062224038)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hồn Việt

Thố + Nắp 22cm Hoàng Cung Thiên Hương - Hoàng Cung 8.435.900 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Hoàng Cung Thiên Hương

Thố + Nắp 22cm Hoàng Cung Thiên Hương (Mã số: 062224108)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Thiên Hương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC