553105

Tô 15cm Hoàng Cung Lạc Hồng - Hoàng Cung 132.000 VNĐ
Tô 15cm Hoàng Cung Lạc Hồng

Tô 15cm Hoàng Cung Lạc Hồng (Mã số: 071522208)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Lạc Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

18cm (Mã số: 071822208) 

20cm (Mã số: 072022208) 

23cm (Mã số: 072322208) 

Tô 15cm Hoàng Cung Hồn Việt - Hoàng Cung 165.000 VNĐ
Tô 15cm Hoàng Cung Hồn Việt

Tô 15cm Hoàng Cung Hồn Việt (Mã số: 071522038)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hồn Việt

Kích thước khác:

18 cm (Mã số: 071822038)

20 cm (Mã số: 072022038)

23 cm (Mã số: 072322038)

Tô 23cm Hoàng Cùng Thiên Hương - Hoàng Cung 2.833.600 VNĐ
Tô 23cm Hoàng Cùng Thiên Hương

Tô 23cm Hoàng Cùng Thiên Hương (Mã số: 072322108)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Thiên Hương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC