50883 Chén

Chén
Chén Cơm 11,5cm Jasmine Hoa May Mắn - Jasmin 30.800 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Jasmine Hoa May Mắn

Chén Cơm 11,5cm Jasmine Hoa May Mắn (Mã số: 031106216) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Hoa May Mắn

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC