Hoa Văn
Khay Trà 23cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Thanh Trúc Mẫu Đơn 203.500 VNĐ
Khay Trà 23cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Khay Trà 23cm Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 332302176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Sen Xanh - Sen Xanh 36.300 VNĐ
Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Sen Xanh

Khay chấm 11.5 x 7.5cm Sen Xanh (Mã số: 311102020)

Bộ: Sen

Hoa văn: Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Trà 22cm Sen xanh - Sen Xanh 95.700 VNĐ
Khay Trà 22cm Sen xanh

Khay Trà 22cm Sen xanh (Mã số: 332201020)

Bộ: Sen

Hoa văn: Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Khăn 15 x 7,5cm Sen xanh - Sen Xanh 24.200 VNĐ
Khay Khăn 15 x 7,5cm Sen xanh

Khay khăn 15 x 7.5cm Sen xanh (Mã số: 351401020)

Bộ: Sen

Hoa văn: Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC