53685 Dĩa

Dĩa
Dĩa Lót Tách 13cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 39.600 VNĐ
Dĩa Lót Tách 13cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Dĩa Lót Tách 13cm Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 041393176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót Chén 15cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 35.200 VNĐ
Dĩa Lót Chén 15cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Dĩa Lót Chén 15cm Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 041593176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chum Trà 0,05L Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 27.500 VNĐ
Chum Trà 0,05L Mẫu Đơn Thanh Trúc

Chum Trà 0,05L Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 020539176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn 18cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 66.000 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Dĩa Tròn 18cm Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 042097176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Kích thước khác : 

20cm (Mã số: 042097176)

22cm (Mã số: 042297176) 

25cm (Mã số: 042597176) 

27cm (Mã số: 042797176) 

31cm (Mã số: 043197176) 

Dĩa Tròn Sâu 25cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 176.000 VNĐ
Dĩa Tròn Sâu 25cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Dĩa Tròn Sâu 25cm Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 042596176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20 cm (Mã số: 042096176)

Dĩa Vuông 27cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 293.700 VNĐ
Dĩa Vuông 27cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Dĩa Vuông 27cm Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 322702176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Chữ Nhật 30 x 17cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 253.000 VNĐ
Dĩa Chữ Nhật 30 x 17cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Dĩa Chữ Nhật 30 x 17cm Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 313003176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval 32cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 297.000 VNĐ
Dĩa Oval 32cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Dĩa Oval 32cm Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 053218176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC