Hoa Văn
Muỗng Daisy Cỏ Tím - Daisy 26.400 VNĐ
Muỗng Daisy Cỏ Tím

Muỗng Daisy Cỏ Tím (Mã số: 140401267)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng Mẫu Đơn Thanh Trúc - Thanh Trúc Mẫu Đơn 34.100 VNĐ
Muỗng Mẫu Đơn Thanh Trúc

Muỗng Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 140401176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng - Huyền Thoại Biển Royal 62.700 VNĐ
Muỗng

Muỗng (Mã số: 140401146)
Bộ: Tiệp
Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Muỗng Sago Thiên Tuế - Thiên Tuế SAGO 51.700 VNĐ
Muỗng Sago Thiên Tuế

Muỗng Sago Thiên Tuế (Mã số: 140401018)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng Sago Hoa Hồng - Sago 58.300 VNĐ
Muỗng Sago Hoa Hồng

Muỗng Sago Hoa Hồng (Mã số: 140401017)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng - Hoàng Cung 62.700 VNĐ
Muỗng

Muỗng (Mã số: 140401208)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Lạc Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng - Hoàng Cung 94.600 VNĐ
Muỗng

Muỗng 

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hồn Việt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng Camellia Tứ Linh - Camelia 53.900 VNĐ
Muỗng Camellia Tứ Linh

Muỗng Camellia Tứ Linh (Mã số: 140401074) 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Muỗng Camellia Lá Xanh - Camelia 30.800 VNĐ
Muỗng Camellia Lá Xanh

Muỗng Lá Xanh Camellia (Mã số: 140401193) 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng Camellia Quả Chanh - Camelia 26.400 VNĐ
Muỗng Camellia Quả Chanh

Muỗng Camellia Quả Chanh (Mã số: 140401194) 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng Sen Xanh - Sen Xanh 24.200 VNĐ
Muỗng Sen Xanh

Muỗng Sen Xanh (Mã số: 140401020)

Bộ: Sen

Hoa văn: Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng - Hoàng Cung 319.000 VNĐ
Muỗng

Muỗng

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Thiên Hương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng Tulip Trơn - Chỉ Bạch Kim Tulip Nổi 29.700 VNĐ
Muỗng Tulip Trơn

Muỗng tulip trơn (Mã số: 140406043) 

Bộ: Tulip Nổi

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng Tulip Duyên Quê - Duyên Quê Tulip 33.000 VNĐ
Muỗng Tulip Duyên Quê

Muỗng Tulip Duyên Quê (Mã số: 140406218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng Jasmine Vinh Quy Nhạt - Jasmine Hoa Văn 26.400 VNĐ
Muỗng Jasmine Vinh Quy Nhạt

Muỗng Vinh Quy Nhạt(Mã số: 140401197)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Vinh Quy Nhạt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chi tiết mua hàng  Liên Hệ

Muỗng Jasmine Tứ Quý - Jasmine Hoa Văn 27.500 VNĐ
Muỗng Jasmine Tứ Quý

Muỗng Jasmine Tứ Quý (Mã số: 140401133)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Tứ Quý

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chi tiết mua hàng  Liên Hệ

Muỗng Jasmine Phước Lộc Thọ - Jasmine Hoa Văn 27.500 VNĐ
Muỗng Jasmine Phước Lộc Thọ

Muỗng Sứ Minh Long Phước Lộc Thọ (Mã số: 140401139)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Phước Lộc Thọ

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chi tiết mua hàng  Liên Hệ

 

Muỗng Jasmine Chim Lạc - Jasmine Hoa Văn 25.300 VNĐ
Muỗng Jasmine Chim Lạc

Muỗng Jasmine Chim Lạc (Mã số: 140401001)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chim Lạc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Muỗng Camellia Cát Tường - Camelia 48.400 VNĐ
Muỗng Camellia Cát Tường

Muỗng Camellia Cát tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Muỗng Daisy Hồng Mai - Daisy 26.400 VNĐ
Muỗng Daisy Hồng Mai

Muỗng Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC