66577 Bộ Trà

Bộ Trà
Bộ Trà 1,3L Sago Hoa Hồng - Sago 3.124.000 VNĐ
Bộ Trà 1,3L Sago Hoa Hồng

Bộ trà 1,3L Sago Hoa Hồng

- 1 bình trà 1,3L

- 6 tách trà 0,18L

- 6 dĩa lót tách 15cm

- 1 bình chế sữa

- 1 bình đường

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long I

1 – ĐVT                     :  Bộ

2 – Đóng gói  / hộp     :  1 bộ / hộp

3 – Qui cách hộp        :  33 x 29.5 x 18 ( cm )

4 – Cân nặng Kg        :  4.380 Kg ( Bao gồm hộp)

5 – Đóng gói / thùng   :  04 Hộp / thùng

Bộ Trà 0,8L SaGo Hoa Hồng - Sago 2.090.000 VNĐ
Bộ Trà 0,8L SaGo Hoa Hồng

Bộ Trà 0,8L SaGo Hoa Hồng

- 1 bình trà 0,8L

- 6 tách trà 0,11L

- 6 dĩa lót tách 13cm

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long 1

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 24 x 14 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 2.58Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  06 Hộp / thùng

Bộ Cà Phê 0,8L Sago Hoa Hồng - Sago 2.090.000 VNĐ
Bộ Cà Phê 0,8L Sago Hoa Hồng

Bộ Cà Phê 0.8 L Sago Hoa Hồng 

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Bộ Cà Phê 0.8 L Sago Hoa Hồng Gồm: 

- 1 bình

- 6 tách trà

- 6 dĩa lót tách

Thông tin chi tiết sản phẩm gốm sứ Minh Long 1

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 24 x 14 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 2.58Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  06 Hộp / thùng 

Kích thước khác : 1.3L

Bộ Cà Phê 0,8L Sago Thiên Tuế - Sago 1.782.000 VNĐ
Bộ Cà Phê 0,8L Sago Thiên Tuế

Bộ Cà Phê 0,8L Sago Thiên Tuế

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

- 1 bình trà 0,8L 

- 6 tách 0,11L 

- 6 dĩa lót 13cm

Kích thước khác : 1,3L 

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC