66583 Chén

Chén
Chén Chấm 9cm Sago Thiên Tuế - Sago 20.900 VNĐ
Chén Chấm 9cm Sago Thiên Tuế

Chén Chấm 9cm Sago Thiên Tuế (Mã số: 040919018)

Bộ: Sago

Hoa văn: Thiên Tuế

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén 11cm Sago Thiên Tuế - Sago 55.000 VNĐ
Chén 11cm Sago Thiên Tuế

Chén 11cm Sago Thiên Tuế (Mã số: 031106018)

Bộ: Sago

Hoa văn: Thiên Tuế

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Sago Hoa Hồng - Sago 23.100 VNĐ
Chén Chấm 9cm Sago Hoa Hồng

Chén Chấm 9cm Sago Hoa Hồng (Mã số: 040919017)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén 11cm Sago Hoa Hồng - Sago 55.000 VNĐ
Chén 11cm Sago Hoa Hồng

Chén 11cm Sago Hoa Hồng (Mã số: 031106017)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC