66585 Dĩa

Dĩa
Dĩa Lót Cơm 15cm Sago Hoa Hồng - Sago 42.900 VNĐ
Dĩa Lót Cơm 15cm Sago Hoa Hồng

Dĩa Lót Cơm 15cm Sago Hoa Hồng (Mã số: 041550018)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót Tách 13cm Sago Thiên Tuế - Sago 78.100 VNĐ
Dĩa Lót Tách 13cm Sago Thiên Tuế

Dĩa Lót Tách 13cm Sago Thiên Tuế (Mã số: 041309018)

Bộ: Sago

Hoa văn: Thiên Tuế

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

15cm (Mã số: 041509018) 

Dĩa Tròn 16cm Sago Thiên Tuế - Sago 66.000 VNĐ
Dĩa Tròn 16cm Sago Thiên Tuế

Dĩa Tròn 16cm Sago Thiên Tuế (Mã số: 041601018)

Bộ: Sago

Hoa văn: Thiên Tuế

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

20cm (Mã số: 042001018)

27cm (Mã số: 042701018)

31cm (Mã số: 043101018)

Dĩa Súp 23cm Sago Thiên Tuế - Sago 159.500 VNĐ
Dĩa Súp 23cm Sago Thiên Tuế

Dĩa Súp 23cm Sago Thiên Tuế (Mã số: 042303018)

Bộ: Sago

Hoa văn: Thiên Tuế

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval 34cm Sago Thiên Tuế - Sago 330.000 VNĐ
Dĩa Oval 34cm Sago Thiên Tuế

Dĩa Oval 34cm Sago Thiên Tuế (Mã số: 053401018)

Bộ: Sago

Hoa văn: Thiên Tuế

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót 15cm Sago Hoa Hồng - Sago 50.600 VNĐ
Dĩa Lót 15cm Sago Hoa Hồng

Dĩa Lót 15cm Sago Hoa Hồng (Mã số: 041550017)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót Tách 13cm Sago Hoa Hồng - Sago 91.300 VNĐ
Dĩa Lót Tách 13cm Sago Hoa Hồng

Dĩa Lót Tách 13cm Sago Hoa Hồng (Mã số: 041309017)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

15cm (Mã số: 041509017) 

Dĩa Tròn 16cm Sago Hoa Hồng - Sago 77.000 VNĐ
Dĩa Tròn 16cm Sago Hoa Hồng

Dĩa Tròn 16cm Sago Hoa Hồng (Mã số: 041601017)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

20cm (Mã số: 042001017) 

27cm (Mã số: 042701017) 

31cm (Mã số: 043101017) 

Dĩa Súp 23cm Sago Hoa Hồng - Sago 187.000 VNĐ
Dĩa Súp 23cm Sago Hoa Hồng

Dĩa Súp 23cm Sago Hoa Hồng (Mã số: 042303017)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC