665103 Thố

Thố
Thố Cao 19cm + Nắp Sago Thiên Tuế - Sago 654.500 VNĐ
Thố Cao 19cm + Nắp Sago Thiên Tuế

Thố Cao 19cm + Nắp Sago Thiên Tuế (Mã số: 061901018)

Bộ: Sago

Hoa văn: Thiên Tuế

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố Cao 19cm + Nắp Sago Hoa Hồng - Sago 770.000 VNĐ
Thố Cao 19cm + Nắp Sago Hoa Hồng

Thố Cao 19cm + Nắp Sago Hoa Hồng​ (Mã số: 061901017)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC