Hoa Văn
Thố + Nắp 1,8L Daisy Bóng Bay - Daisy 379.500 VNĐ
Thố + Nắp 1,8L Daisy Bóng Bay

Thố + Nắp 1,8L Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Bóng Bay

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 22cm Camellia Lá Xanh - Camelia 693.000 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Camellia Lá Xanh

Thố + Nắp 22cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm

Thố + Nắp 16cm Camellia Lá Xanh - Camelia 324.500 VNĐ
Thố + Nắp 16cm Camellia Lá Xanh

Thố + Nắp 16cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm

Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Chanh - Camelia 599.500 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Chanh

Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm

Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Chanh - Camelia 281.600 VNĐ
Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Chanh

Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm

Thố + Nắp 18cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 400.400 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Quả Ngọt

Thố + Nắp 18cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Ngọt - Camelia 599.500 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Ngọt

Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm

Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 281.600 VNĐ
Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Ngọt

Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm

Thố + Nắp 18cm Camellia Cát Tường - Camelia 660.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Cát Tường

Thố + Nắp 18cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

THỐ + NẮP 22CM CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG - Camelia 528.000 VNĐ
THỐ + NẮP 22CM CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG

Thố + Nắp 22cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

Thố + Nắp 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 247.000 VNĐ
Thố + Nắp 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Thố + Nắp 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm

Thố + Nắp 1,8L Daisy Cỏ Tím - Daisy 330.000 VNĐ
Thố + Nắp 1,8L Daisy Cỏ Tím

Thố + Nắp 1,8L Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 18cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Thanh Trúc Mẫu Đơn 473.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Thố 18cm + lid (Mã số: 061831176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 24cm Royal Huyền Thoại Biển - Huyền Thoại Biển Royal 1.925.000 VNĐ
Thố + Nắp 24cm Royal Huyền Thoại Biển

Thố + Nắp 24cm Royal Huyền Thoại Biển (Mã số: 062409146)

Bộ: Tiệp

Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố Cao 19cm + Nắp Sago Thiên Tuế - Sago 654.500 VNĐ
Thố Cao 19cm + Nắp Sago Thiên Tuế

Thố Cao 19cm + Nắp Sago Thiên Tuế (Mã số: 061901018)

Bộ: Sago

Hoa văn: Thiên Tuế

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố Cao 19cm + Nắp Sago Hoa Hồng - Sago 770.000 VNĐ
Thố Cao 19cm + Nắp Sago Hoa Hồng

Thố Cao 19cm + Nắp Sago Hoa Hồng​ (Mã số: 061901017)

Bộ: Sago

Hoa văn: Hoa Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 22cm Hoàng Cung Lạc Hồng - Hoàng Cung 1.679.700 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Hoàng Cung Lạc Hồng

Thố + Nắp 22cm Hoàng Cung Lạc Hồng (Mã số: 062224208)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Lạc Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + nắp 22cm Hoàng Cung Hồn Việt - Hoàng Cung 2.634.500 VNĐ
Thố + nắp 22cm Hoàng Cung Hồn Việt

Thố 22 + nắp 22 cm (Mã số: 062224038)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hồn Việt

Thố + Nắp 18cm Jasmine Hoa May Mắn - Jasmine Hoa Văn 374.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Jasmine Hoa May Mắn

Thố Hoa May Mắn 18cm + nắp(Mã số: 061805216)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Hoa May Mắn

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 18cm Camellia Tứ Linh - Camelia 660.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Tứ Linh

Thố + Nắp 18cm Camellia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

 

Thố + Nắp 18cm Camellia Lá Xanh - Camellia Hoa Văn 456.500 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Lá Xanh

Thố + nắp 18cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

 

Thố + Nắp 18cm Camellia Quả Chanh - Camellia Hoa Văn 400.400 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Quả Chanh

Thố + nắp 18cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

Thố + Nắp 22cm Hoàng Cung Thiên Hương - Hoàng Cung 8.435.900 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Hoàng Cung Thiên Hương

Thố + Nắp 22cm Hoàng Cung Thiên Hương (Mã số: 062224108)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Thiên Hương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 2,6L Tulip Chỉ Bạch Kim - Tulip 735.900 VNĐ
Thố + Nắp 2,6L Tulip Chỉ Bạch Kim

Thố + Nắp 2,6L Tulip Chỉ Bạch Kim (Mã số: 062626043) 

Bộ: Tulip Nổi

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 2,6L Tulip Duyên Quê - Tulip 676.500 VNĐ
Thố + Nắp 2,6L Tulip Duyên Quê

Thố + Nắp 2,6L Tulip Duyên Quê (Mã số: 062627218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 3,0L Đài Cát Chỉ Vàng - Đài Các 2.098.800 VNĐ
Thố + Nắp 3,0L Đài Cát Chỉ Vàng

Thố + Nắp 3,0L Đài Cát Chỉ Vàng​ (Mã số: 063030014)

Bộ: Đài Các

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 3,0L Đài Cát Chỉ Bạch Kim - Đài Các 1.685.200 VNĐ
Thố + Nắp 3,0L Đài Cát Chỉ Bạch Kim

Thố 3.0 L + nắp (Mã số: 063030043) 
Bộ: Đài Các
Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Thố + Nắp 15cm Jasmine Vinh Quy Nhạt - Jasmine Hoa Văn 264.000 VNĐ
Thố + Nắp 15cm Jasmine Vinh Quy Nhạt

Thố Vinh Quy Nhạt 15cm + nắp (Mã số: 061505197)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Vinh Quy Nhạt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

Thố Vinh Quy Nhạt 18cm (Mã số:061805197)

 

Thố 18cm Jasmine Tứ Quý - Jasmine Hoa Văn 412.500 VNĐ
Thố 18cm Jasmine Tứ Quý

Thố Tứ Quý 18cm (Mã số: 061805133) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Tứ Quý

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 15cm Jasmine Phước Lộc Thọ - Jasmine Hoa Văn 291.500 VNĐ
Thố + Nắp 15cm Jasmine Phước Lộc Thọ

Thố Sứ Minh Long Phước Lộc Thọ 15cm + nắp  (Mã số: 061505139) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Phúc Lộc Thọ

Kích thước khác: 

Thố Sứ Minh Long Phước Lộc Thọ 18cm ((Mã số: 061805139)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Thố + Nắp 15cm Jasmine Chim Lạc - Jasmine Hoa Văn 253.000 VNĐ
Thố + Nắp 15cm Jasmine Chim Lạc

Thố 15 cm + nắp (Mã số: 061505001) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chim Lạc

Kích thước khác: 18cm (Mã số: 061805001): 315700

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 18cm Tích Tuyết Thảo - Jasmine Hoa Văn 358.600 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Tích Tuyết Thảo

Thố + Nắp 18cm Tích Tuyết Thảo (Mã số: 061805314) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Tích Tuyết Thảo

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 18cm Camellia Kết Duyên - Camellia Hoa Văn 999.900 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Kết Duyên

Thố + Nắp 18cm Camellia Kết duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

Thố + Nắp 18cm Camellia Hương Biển Kem - Camellia Hoa Văn 660.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Hương Biển Kem

Thố + nắp 18cm Camellia Hương biển kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

Thố + Nắp 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 352.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Thố + nắp 18cm Camelia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

Thố + Nắp 18cm Camelia Cát Tường - Camellia Hoa Văn 660.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camelia Cát Tường

Thố + nắp Cát tường 18 cm (Mã số: 061822302) 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 1,8L Daisy Thanh Mai - Daisy Hoa Văn 299.200 VNĐ
Thố + Nắp 1,8L Daisy Thanh Mai

Thố + Nắp 1,8L Daisy Thanh Mai (Mã số: 061832060)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Thanh Mai

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 11cm Sen trắng - Sen 102.300 VNĐ
Thố + Nắp 11cm Sen trắng

Thố + Nắp 11cm Sen trắng (Mã số: 061121000)

Bộ: Sen

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác : 

16cm (Mã số: 61621000) 

18cm (Mã số: 061821000)

22cm (Mã số: 062221000)

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC