49776 bộ cà phê

bộ cà phê
Bình Cà Phê + Nắp 0,8L Tulip Duyên Quê - Tulip 480.700 VNĐ
Bình Cà Phê + Nắp 0,8L Tulip Duyên Quê

Bình Cà Phê + Nắp 0,8L Tulip Duyên Quê (Mã số: 010843218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

1.25L + nắp (Mã số: 011243218)

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC