49777 Bộ Trà

Bộ Trà
Bộ Trà 1,25L Tulip Chỉ Bạch Kim - Tulip 1.900.800 VNĐ
Bộ Trà 1,25L Tulip Chỉ Bạch Kim

Bộ Trà 1,25L Tulip Chỉ Bạch Kim

- 1 bình trà: 1,25l

- 6 tách: 0,2l

- 6 dĩa lót tách 15cm

- Chén đường

- Rót sữa

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi Chỉ Bạc - Tulip 1.280.400 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi Chỉ Bạc

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi Chỉ Bạc 

Bộ: Tulip

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà 0,8L Tulip Nổi

- 06 tách 0,11L Tulip Nổi 

- 06 dĩa lót tách 13cm Tulip Nổi 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  x  x  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        :  Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi - Tulip 1.280.400 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi 

Bộ: Tulip nổi

Hoa văn: Trắng trơn

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà 0,8L Tulip Nổi 

- 06 tách 0,11L Tulip Nổi 

- 06 dĩa lót tách 13cm Tulip Nổi 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  x  x  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        :  Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

Bộ Trà 0,47L Tulip Trắng - Tulip 456.500 VNĐ
Bộ Trà 0,47L Tulip Trắng

Bộ Trà 0,47L Tulip Trắng

- 1 bình 0,47L

- 6 tách

- 6 dĩa

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 20.5 x 9 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 1,8 Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   : 8 Hộp / thùng 

Bộ Cà Phê 1,25L Tulip Nổi Chỉ Bạch Kim - Tulip 1.900.800 VNĐ
Bộ Cà Phê 1,25L Tulip Nổi Chỉ Bạch Kim

Bộ Cà Phê 1,25L Tulip Nổi Chỉ Bạch Kim

Bộ: Tulip Nổi

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

- 1 bình trà 1,25L 

- 6 tách 0,2L

- 6 dĩa lót tách 15cm 

- 1 hủ đường

- 1 chế sữa 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

Kích thước khác : 0,8L

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC