49785 Dĩa

Dĩa
Dĩa Oval 28cm Tulip Duyên Quê - Tulip 225.500 VNĐ
Dĩa Oval 28cm Tulip Duyên Quê

Dĩa oval 28 cm (Mã số: 052816218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót 15,5cm Tulip Duyên Quê - Tulip 46.200 VNĐ
Dĩa Lót 15,5cm Tulip Duyên Quê

Dĩa lót 15.5 cm (Mã số: 041582218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Kích thước khác : 13 cm (Mã số: 041382218)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn 20cm Tulip Duyên Quê - Tulip 102.300 VNĐ
Dĩa Tròn 20cm Tulip Duyên Quê

Dĩa tròn 20cm (Mã số: 042081218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh long

Kích thước khác: 

22cm (Mã số: 042281218)

25cm (Mã số: 042581218)

28cm (Mã số: 042881218)

31cm (Mã số: 043218218)

Dĩa Súp 23cm Tulip Duyên Quê - Tulip 137.500 VNĐ
Dĩa Súp 23cm Tulip Duyên Quê

Dĩa Súp 23cm Tulip Duyên Quê (Mã số: 042342218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval 32cm Tulip Duyên Quê - Tulip 314.600 VNĐ
Dĩa Oval 32cm Tulip Duyên Quê

Dĩa Oval 32cm Tulip Duyên Quê (Mã số: 053216218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC