Jasmine IFP
Chén chấm 9 cm Jasmine IFP chỉ vàng - 14.000 VNĐ
Chén chấm 9 cm Jasmine IFP chỉ vàng

Chén chấm 9 cm Jasmine IFP chỉ vàng (Mã số: 470905014)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chén chấm 9 cm Jasmine IFP trắng ngà - 11.000 VNĐ
Chén chấm 9 cm Jasmine IFP trắng ngà

Chén chấm 9 cm Jasmine trắng ngà (Mã số: 470905000)

Bộ: Jasmine IFP

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén cơm 11,5 cm Jasmine IFP trắng ngà - 20.000 VNĐ
Chén cơm 11,5 cm Jasmine IFP trắng ngà

Chén cơm 11,5 cm Jasmine IFP trắng ngà  (Mã số: 471104000)

Bộ: Jasmine IFP

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén cơm 11,5 cm Jasmine IFP chỉ vàng - 25.000 VNĐ
Chén cơm 11,5 cm Jasmine IFP chỉ vàng

Chén cơm 11,5 cm Jasmine IFP chỉ vàng (Mã số: 471104014)

Bộ: Jasmine IFP

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC