Jasmine IFP
Dĩa tròn 25 cm Jasmine IFP chỉ vàng - 85.000 VNĐ
Dĩa tròn 25 cm Jasmine IFP chỉ vàng

Dĩa tròn 25 cm Jasmine IFP chỉ vàng (472509014)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Dĩa lót chén 15 cm Jasmine IFP chỉ vàng - 23.000 VNĐ
Dĩa lót chén 15 cm Jasmine IFP chỉ vàng

Dĩa lót chén 15 cm Jasmine IFP chỉ vàng (Mã số: 471503014)

Bộ: Jasmine IFP

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Dĩa tròn 25 cm Jasmine IFP trắng ngà - 68.000 VNĐ
Dĩa tròn 25 cm Jasmine IFP trắng ngà

Dĩa tròn 25 cm Jasmine IFP trắng ngà

Bộ: Jasmine IFP

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa lót chén 15 cm Jasmine IFP trắng ngà - 18.000 VNĐ
Dĩa lót chén 15 cm Jasmine IFP trắng ngà

Dĩa lót chén 15 cm Jasmine IFP trắng ngà (Mã số: 471503000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng Ngà.

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa súp 23 cm Jasmine IFP trắng ngà - 74.800 VNĐ
Dĩa súp 23 cm Jasmine IFP trắng ngà

Dĩa súp 23 cm Jasmine IFP trắng ngà (Mã số: 472309000)

Bộ: Jasmine IFP

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa tròn 22 cm Jasmine IFP chỉ vàng - 70.000 VNĐ
Dĩa tròn 22 cm Jasmine IFP chỉ vàng

Dĩa tròn 22 cm Jasmine IFP chỉ vàng (Mã số: 472209014)

Bộ: Jasmine IFP

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: Dĩa tròn 25cm (Mã số: 472509014)

Dĩa súp 23 cm Jasmine IFP chỉ vàng - 85.000 VNĐ
Dĩa súp 23 cm Jasmine IFP chỉ vàng

Dĩa súp 23 cm Jasmine IFP Chỉ vàng (Mã số: 472309014) 

Bộ: Jasmine IFP

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long


 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC