Quà tặng lưu niệm
Gác đũa cá cảnh 08 - Liên hệ
Gác đũa cá cảnh 08

Gác đũa cá cảnh 08

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chất liệu : gốm sứ cao cấp

Màu sắc : nhiều màu

Sử dụng: gác đũa hoặc trang trí

Gác đũa cá cảnh 07 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 07

Gác đũa cá cảnh 07

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chất liệu: gốm sứ cao cấp

sử dụng: gác đũa hoặc trang trí

Gác đũa cá cảnh 06 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 06

Gác đũa cá cảnh 06

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chất liệu: gốm sứ cao cấp

Sử dụng: gác đũa hoặc trang trí

Gác đũa cá cảnh 05 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 05

Gác đũa cá cảnh 05

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chất liệu: gốm sứ cao cấp

Sử dụng: gác đũa hoặc trang trí

Gác đũa cá cảnh 04 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 04

Gác đũa cá cảnh 04

nhà sản xuất : gốm sứ minh long

chất liệu: gốm sứ cao cấp

màu sắc: nhiều màu.

sử dụng: gác đũa hoặc trang trí

Gác đũa cá cảnh 03 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 03

Gác đũa cá cảnh 03

Sản xuất: gốm sứ minh long

chất liệu: gốm sứ cao cấp

màu sắc: nhiều màu

sử dụng : làm gác đũa hoặc trang trí

Gác đũa cá cảnh 02 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 02

Gác đũa cá cảnh 02

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Chất liệu: gốm sứ cao cấp

Màu sắc: nhiều màu 

Sử dụng: gác đũa và trang trí.

Gác đũa cá cảnh 01 - 132.000 VNĐ
Gác đũa cá cảnh 01

GÁC ĐŨA CÁ 01

chất liệu: sứ cao cấp minh long

màu sắc: nhiều màu 

nhà sản xuất: gốm sứ minh long

sử dụng:dùng làm gác đũa hoặc trang trí 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC