Sago
Bộ Đồ Ăn 30SP Sago Thanh Trúc - Sago 1.763.300 VNĐ
Bộ Đồ Ăn 30SP Sago Thanh Trúc

Bộ Bàn Ăn 30 Sản Phẩm Thanh Trúc gồm:

- 6 chén cơm 11,5cm

- 6 chén chấm 10cm

- 6 dĩa lót chén 15cm

- 6 muỗng

- 1 đĩa súp 25cm

- 3 đĩa tròn 22cm

- 1 đĩa tròn 27cm

- 1 tô 20cm

Bộ Đồ Ăn 30SP Sago Thiên Tuế - Sago 1.904.100 VNĐ
Bộ Đồ Ăn 30SP Sago Thiên Tuế

Bộ Đồ Ăn 30SP Sago Thiên Tuế gồm: 

- 6 chén cơm 11,5cm.

- 6 chén chấm 9cm.

- 6 dĩa lót chén 15cm.

- 6 muỗng.

- 2 dĩa súp 23cm.

- 2 đĩa tròn 20cm.

- 1 đĩa tròn 27cm.

- 1 tô cao 19cm.

Bộ Đồ Ăn 30SP Sago Hoa Hồng - Sago 2.162.600 VNĐ
Bộ Đồ Ăn 30SP Sago Hoa Hồng

Bộ Đồ Ăn 30SP Sago Hoa Hồng gồm:

- 6 chén cơm 11,5cm.

- 6 chén chấm 9cm.

- 6 dĩa lót chén 15cm.

- 6 muỗng.

- 2 dĩa súp 23cm.

- 2 đĩa tròn 20cm.

- 1 đĩa tròn 27cm.

- 1 tô cao 19cm.

Ca Trà Sago Trắng - Sago 44.000 VNĐ
Ca Trà Sago Trắng

Ca Trà Sago Trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

In logo: 

-  Khó bám bẩn.

-  Công nghệ Nano

-  Loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sản phẩm trắng sáng

 

Lọ Giấm Sago Trắng - Sago 93.500 VNĐ
Lọ Giấm Sago Trắng

Lọ giấm Sago trắng (Mã số: 082401000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Dĩa Lót 16cm Sago Trắng - Sago 29.700 VNĐ
Dĩa Lót 16cm Sago Trắng

Dĩa lót 16cm Sago trắng ( Mã số: 041609000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tách 0,22L Sago trắng - Sago 39.600 VNĐ
Tách 0,22L Sago trắng

Tách 0,22L Sago trắng (Mã số: 022201000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác : 0,25 L (Mã số: 022502000)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

 

Tách Thấp 0,18L Sago Trắng - Sago 46.200 VNĐ
Tách Thấp 0,18L Sago Trắng

Tách thấp 0,18L Sago trắng (Mã số: 021803000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Dĩa Trứng 12cm Sago Trắng - Sago 28.600 VNĐ
Dĩa Trứng 12cm Sago Trắng

Dĩa trứng 12cm Sago trắng (Mã số: 041211000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn 16cm Sago Trắng - Sago 29.700 VNĐ
Dĩa Tròn 16cm Sago Trắng

Dĩa tròn 16cm Sago trắng (Mã số: 041601000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Kích thước khác: 

20cm (Mã số: 042001000)

25cm (Mã số: 042501000)

27cm (Mã số: 042701000)

31cm (Mã số: 043101000)

35cm (Mã số: 043501000)

 

Ấm Trà 1,1L + Nắp Sago Trắng - Sago 258.500 VNĐ
Ấm Trà 1,1L + Nắp Sago Trắng

Ấm trà 1,1L + nắp Sago trắng (Mã số: 011105000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Bộ Ấm Trà 1,1L Sago Trắng - Sago 855.800 VNĐ
Bộ Ấm Trà 1,1L Sago Trắng

Bộ Ấm Trà 1,1L Sago Trắng

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Dĩa Lót Tách Cà Phê 13cm Sago Trắng - Sago 22.000 VNĐ
Dĩa Lót Tách Cà Phê 13cm Sago Trắng

Dĩa lót tách cà phê 13cm Sago trắng (Mã số: 041309000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác : 15cm (Mã số: 041509000)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Tách Cà Phê 0,11L Sago Trắng - Sago 33.000 VNĐ
Tách Cà Phê 0,11L Sago Trắng

Tách cà phê 0.11L Sago trắng (Mã số: 021101000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

0.18L (Mã số: 021801000)

 

Bình Cà Phê 0,8L + Nắp Sago Trắng - Sago 221.100 VNĐ
Bình Cà Phê 0,8L + Nắp Sago Trắng

Bình cà phê 0,8L + nắp Sago trắng (Mã số: 010801000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

1,3L (Mã số: 011301000)

 

Dĩa Súp 20cm Sago Trắng - Sago 53.900 VNĐ
Dĩa Súp 20cm Sago Trắng

Dĩa Súp 20cm Sago Trắng (Mã số: 042003000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

23cm (Mã số: 042303000)

 

Dĩa Oval 22cm Sago Trắng - Sago 72.600 VNĐ
Dĩa Oval 22cm Sago Trắng

Dĩa oval 22cm Sago trắng (Mã số: 052201000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

27cm (Mã số: 052701000)

30cm (Mã số: 053001000)

34cm (Mã số: 053401000)

38cm (Mã số: 053801000)

 

Hủ Muối Sago - Sago 33.000 VNĐ
Hủ Muối Sago

Hủ muối Sago (Mã số: 090603000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Hủ Tiêu Sago Trắng - Sago 33.000 VNĐ
Hủ Tiêu Sago Trắng

Hủ tiêu Sago trắng (Mã số: 090601000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Tô Thấp 15cm Sago Trắng - Sago 57.200 VNĐ
Tô Thấp 15cm Sago Trắng

Tô thấp 15cm (Mã số: 071503000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

19cm (Mã số: 071903000)

22cm (Mã số: 072203000)

24cm (Mã số: 072403000)

26cm (Mã số: 072603000)

 

Thố Cao 19cm + Nắp Sago Trắng - Sago 281.600 VNĐ
Thố Cao 19cm + Nắp Sago Trắng

Thố cao 19cm + nắp (Mã số: 061901000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố Thấp 19cm + Nắp Sago Trắng - Sago 234.300 VNĐ
Thố Thấp 19cm + Nắp Sago Trắng

Thố thấp 19cm + nắp (Mã số: 061903000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố Súp 0,40L Sago Trắng - Sago 93.500 VNĐ
Thố Súp 0,40L Sago Trắng

Thố Súp 0,40L Sago Trắng (Mã số: 064012000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Cao 15cm Sago Trắng - Sago 75.900 VNĐ
Tô Cao 15cm Sago Trắng

Tô cao 15cm Sago trắng (Mã số: 071501000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

19cm (Mã số: 071901000)

24cm (Mã số: 072401000)

26cm (Mã số: 072601000)

 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC