Trắng
Bộ Lọc Cà Phê Jasmine Trắng - Jasmine 137.500 VNĐ
Bộ Lọc Cà Phê Jasmine Trắng

Bộ Lọc Cà Phê Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

 

Tách Cà Phê 0,11L Sago Trắng - Sago 33.000 VNĐ
Tách Cà Phê 0,11L Sago Trắng

Tách cà phê 0.11L Sago trắng (Mã số: 021101000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

0.18L (Mã số: 021801000)

 

Bình Cà Phê 0,8L + Nắp Sago Trắng - Sago 221.100 VNĐ
Bình Cà Phê 0,8L + Nắp Sago Trắng

Bình cà phê 0,8L + nắp Sago trắng (Mã số: 010801000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

1,3L (Mã số: 011301000)

 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC