83 Chén

Chén
Chén Chấm 10cm Jasmine Trắng - Jasmine 12.100 VNĐ
Chén Chấm 10cm Jasmine Trắng

 Chén Chấm 10cm Jasmine Trắng (Mã số: 041019000) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 7cm (Mã số: 040719000), 9cm (Mã số: 040919000) 

Chén Mẫu Đơn Jasmine Trắng - Jasmine 28.600 VNĐ
Chén Mẫu Đơn Jasmine Trắng

Chén Mẫu Đơn Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Jasmine Trắng - Jasmine 22.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Jasmine Trắng

Chén Cơm 11,5cm Jasmine Trắng (Mã: 031106)

Bộ: Jasmine

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Lá, Chim Lạc, Vinh Qui Nhạt, Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý, May Mắn

Chén Súp 10cm Camellia Trắng - Camelia 20.900 VNĐ
Chén Súp 10cm Camellia Trắng

Chén Súp 10cm Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 10,5cm

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Dương, Quả Ngọt, Quả Chanh, Lá Xanh, Hương Biển Kem, Cát Tường, Kết Duyên, Tứ Linh

Chén Chấm 8cm Camellia Trắng - Camelia 12.100 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Trắng

Chén Chấm 8cm Camellia Trắng

Bộ: Camellia 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 9cm Jasmine Trắng - Jasmine 12.100 VNĐ
Chén Chấm 9cm Jasmine Trắng

Chén chấm 9cm Jasmine Trắng (Mã số: 040919000) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 

7cm (Mã số: 040719000)

10 cm (Mã số: 041019000)

Chén Chấm 9cm Camellia Trắng - Camelia 13.200 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camellia Trắng

Chén chấm 9cm camellia trắng

Bộ: Camellia 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 8cm

Chén chấm 2 ngăn 10,5cm Jasmine Trắng - Jasmine 23.100 VNĐ
Chén chấm 2 ngăn 10,5cm Jasmine Trắng

Chén chấm 2 ngăn 10,5cm Jasmine Trắng (Mã số: 231001000) 

Bộ: Jasmine

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén chấm 7cm Jasmine Trắng - Jasmine 11.000 VNĐ
Chén chấm 7cm Jasmine Trắng

Chén chấm 7cm Jasmine Trắng (Mã số: 040719000) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 

9cm (Mã số: 040919000)

10 cm (Mã số: 041019000)

Chén súp 10cm Jasmine Trắng - Jasmine 18.700 VNĐ
Chén súp 10cm Jasmine Trắng

Chén súp 10cm Jasmine Trắng (Mã số: 031006000)

Bộ: Jasmine

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Lá, Chim Lạc, Vinh Quy Nhạt, Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý

Chén sốt 9cm Jasmine Trắng - Jasmine 15.400 VNĐ
Chén sốt 9cm Jasmine Trắng

Chén sốt 9cm Jasmine Trắng (Mã số: 030906000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Lá, Chim Lạc, Vinh Quy Nhạt, Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý

Chén Đường 8cm + Nắp Jasmine Trắng - Jasmine 44.000 VNĐ
Chén Đường 8cm + Nắp Jasmine Trắng

Chén Đường 8cm + Nắp Jasmine Trắng​ (Mã số: 030805000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Lá, Chim Lạc, Vinh Quy Nhạt, Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý

Chén Chấm 10,5cm Mẫu Đơn Trắng - Mẫu đơn 16.500 VNĐ
Chén Chấm 10,5cm Mẫu Đơn Trắng

Chén chấm 10,5 cm (Mã số: 041095000)

Bộ: Mẫu đơn

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén 10,5cm Mẫu Đơn Trắng - Mẫu đơn Liên hệ
Chén 10,5cm Mẫu Đơn Trắng

Chén 10,5 cm (Mã số: 031034000)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 11,5 cm (Mã số: 031034000)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Daisy Trắng - Daisy 12.100 VNĐ
Chén Chấm 9cm Daisy Trắng

Chén Chấm 9cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Daisy Trắng - Daisy 20.900 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Daisy Trắng

Chén Cơm 11,5cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 12cm Camellia Trắng - Camelia 27.500 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camellia Trắng

Chén cơm 12cm camellia trắng

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 10,5cm. 9,5cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Chén Cơm 11,5cm Sen Trắng - Sen 33.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Sen Trắng

Chén cơm 11,5 cm (Mã số: 031118000)

Bộ: Sen

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác : 10,5 cm (Mã số: 031018000)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC