66777 Bộ Trà

Bộ Trà
Bộ Trà 0,65L Camellia Trắng - Camellia 473.000 VNĐ
Bộ Trà 0,65L Camellia Trắng

Bộ Trà 0,65L Camellia Trắng

- Bình trà 0,65L: 1 chiếc

- Tách trà: 6 tách

- Đĩa lót tách: 6 đĩa

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC