9883 Chén

Chén
Chén Chấm 9cm Daisy Trắng - Daisy 12.100 VNĐ
Chén Chấm 9cm Daisy Trắng

Chén Chấm 9cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Daisy Trắng - Daisy 20.900 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Daisy Trắng

Chén Cơm 11,5cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC