9888 Khay

Khay
Khay Đường 10,5 x 7cm Daisy Trắng - Daisy 30.795 VNĐ
Khay Đường 10,5 x 7cm Daisy Trắng

Khay đường 10,5x7cm Daisy trắng 

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Chữ Nhật 50 x 21cm Daisy Trắng - Daisy 617.100 VNĐ
Khay Chữ Nhật 50 x 21cm Daisy Trắng

Khay Chữ Nhật 50 x 21cm Daisy Trắng

Bộ : Daisy

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Khay Vuông 42cm Daisy Trắng - Daisy 836.000 VNĐ
Khay Vuông 42cm Daisy Trắng

Khay Vuông 42cm Daisy Trắng

Bộ : Daisy

Hoa văn : Trắng 

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC