Trắng
Hủ Tăm 5cm Jasmine Trắng - Jasmine 19.800 VNĐ
Hủ Tăm 5cm Jasmine Trắng

Hủ Tăm 5cm Jasmine Trắng (160503)

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Ming Long

Hủ Tăm + Nắp 8cm Jasmine trắng - Jasmine 61.600 VNĐ
Hủ Tăm + Nắp 8cm Jasmine trắng

Hũ Tăm + Nắp 8cm Jasmine Trắng ( 160802 )

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hũ Muối 7cm Jasmine Trắng - Jasmine 36.300 VNĐ
Hũ Muối 7cm Jasmine Trắng

Hũ Muối 7cm Jasmine Trắng ( 090706 )

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Hủ Tiêu 7cm Jasmine Trắng - Jasmine 36.300 VNĐ
Hủ Tiêu 7cm Jasmine Trắng

Hủ tiêu 7cm Jasmine (Mã số: 090705) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hủ Tăm 8cm + Nắp Jasmine Trắng - Jasmine 61.600 VNĐ
Hủ Tăm 8cm + Nắp Jasmine Trắng

Hủ tăm 8 cm + nắp (Mã số: 160802000) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác : 5 cm (Mã số: 160502000)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Lọ Giấm Sago Trắng - Sago 93.500 VNĐ
Lọ Giấm Sago Trắng

Lọ giấm Sago trắng (Mã số: 082401000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Hủ Muối Sago - Sago 33.000 VNĐ
Hủ Muối Sago

Hủ muối Sago (Mã số: 090603000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Hủ Tiêu Sago Trắng - Sago 33.000 VNĐ
Hủ Tiêu Sago Trắng

Hủ tiêu Sago trắng (Mã số: 090601000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Hủ tiêu Camellia trắng - 39.600 VNĐ
Hủ tiêu Camellia trắng

Hủ tiêu Camellia trắng (Mã số: 090619000)

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long 

Hủ Muối 7cm Camellia - Camelia 39.600 VNĐ
Hủ Muối 7cm Camellia

Hủ muối 7cm Camellia

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Hủ Muối 5,8cm Sen Trắng - SEN 45.100 VNĐ
Hủ Muối 5,8cm Sen Trắng

Hủ muối 5,8cm Sen trắng (Mã số: 090518000)

Bộ: Sen

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

Hủ muối 6.8cm (090618000)

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC