12781 Ca Sứ

Ca Sứ
Ca Trà Sứ 0,36L Jasmine Trắng - Jasmine 49.500 VNĐ
Ca Trà Sứ 0,36L Jasmine Trắng

Ca Trà Sứ 0,36L Jasmine Trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0,36 Lít

- Khó bám bẩn

- Dễ tẩy rửa

 

Ca Quai Sứ Số 7 (0,33L) Jasmine Trắng - Jasmine 49.500 VNĐ
Ca Quai Sứ Số 7 (0,33L) Jasmine Trắng

Ca Quai Sứ Số 7 (0,33L) Jasmine Trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0,33 Lít

-  Không chứa chì, không cadmium, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

-  Công nghệ Nano

-  Loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sản phẩm trắng sáng

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

 

Ca Bia Sứ 0,49L Jasmine Trắng - Jasmine 93.500 VNĐ
Ca Bia Sứ 0,49L Jasmine Trắng

Ca Bia Sứ 0,49L Jasmine Trắng

- Chất liệu: Gốm sứ Minh Long

- Thể tích: 0,49 Lít

- Với lớp men phủ bảo vệ trong suốt, bóng đẹp

- Không chứa chất độc hại, an toàn cho người sử dụng.

Ca Sinh Tố Sứ 0,35L Jasmine Trắng - Jasmine 88.000 VNĐ
Ca Sinh Tố Sứ 0,35L Jasmine Trắng

Ca Sinh Tố Sứ 0,35L Jasmine Trắng

Thông Tin Sản Phẩm

- Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

- Thể tích: 0,36 Lít

- In logo: 

- Khó bám bẩn

- Dễ tẩy rửa

 

Ca Vuông 0,36L Jasmine Trắng - Jasmine 53.900 VNĐ
Ca Vuông 0,36L Jasmine Trắng

Ca Vuông 0,36L Jasmine Trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0,36 Lít

- Khó bám bẩn

Bộ Ca Lọc Trà Jasmine Trắng - Jasmine 88.000 VNĐ
Bộ Ca Lọc Trà Jasmine Trắng

Bộ Ca Lọc Trà Jasmine Trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

- Dễ tẩy rửa

- Công nghệ Nano

Ca Loe 0,30L Jasmine Trắng - Jasmine 49.500 VNĐ
Ca Loe 0,30L Jasmine Trắng

Ca Loe 0,30L Jasmie Trắng

Bộ: Jasmie Trắng

Ca Quai Tròn 0,35L Jasmine Trắng - Jasmine 49.500 VNĐ
Ca Quai Tròn 0,35L Jasmine Trắng

Ca Quai Tròn 0,35L Jasmine trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0,35 Lít

- Khó bám bẩn

- Dễ tẩy rửa

 

Ca Vuông 0,36L Jasmine Trắng Ngà - Jasmine 58.300 VNĐ
Ca Vuông 0,36L Jasmine Trắng Ngà

Ca Vuông 0,36L Jasmine Trắng Ngà

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng Ngà

Ca Trà Sứ 0,3L Jasmine Trắng - Jasmine 49.500 VNĐ
Ca Trà Sứ 0,3L Jasmine Trắng

Ca Trà Sứ 0,3L Jasmine Trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0,3 Lít

In logo: 

- Khó bám bẩn

- Dễ tẩy rửa

- Không chứa chì, không cadmium, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

 

Ca Bia 0,36L Jasmine Trắng - Jasmine 49.500 VNĐ
Ca Bia 0,36L Jasmine Trắng

Ca Bia 0,36L Jasmine Trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0,36 Lít

- Dễ tẩy rửa

- Không chứa chì, không cadmium, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

 

Ca Bia Quai Tròn 0,52L Jasmine Trắng - Jasmine 71.500 VNĐ
Ca Bia Quai Tròn 0,52L Jasmine Trắng

Ca Bia Quai Tròn 0,52L Jasmine Trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0,52 Lít

- Khó bám bẩn

- Dễ tẩy rửa

 

Ca Bia Quai Vuông 0,52L Jasmine Trắng - Jasmine 71.500 VNĐ
Ca Bia Quai Vuông 0,52L Jasmine Trắng

Ca Bia Quai Vuông 0,52L Jasmine trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0,52 Lít

- Khó bám bẩn.

- Công nghệ Nano:

Ca Bia Sứ 0,36L Quai Tròn Jasmine trắng - Jasmine 49.500 VNĐ
Ca Bia Sứ 0,36L Quai Tròn Jasmine trắng

Ca Bia Sứ 0.36L Quai Tròn Jasmine trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.36 Lít

- Không chứa chì, không cadmium, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

- Khó bám bẩn.

- Công nghệ Nano:

 

 

 

Ca Sứ 0,36L Quai Vuông Jasmine trắng - Jasmine 58.300 VNĐ
Ca Sứ 0,36L Quai Vuông Jasmine trắng

Ca Sứ 0.36L Quai Vuông Jasmine trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0,36 Lít

In logo: 

-  Không chứa chì, không cadmium, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

-  Khó bám bẩn.

-  Công nghệ Nano

-  Loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sản phẩm trắng sáng

Ca Bia 0,49L Đế Dày Jasmine Trắng - Jasmine 93.500 VNĐ
Ca Bia 0,49L Đế Dày Jasmine Trắng

Ca Bia 0.49L Đế Dày Jasmine Trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.49 Lít

In logo: 

-  Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước

- Dễ tẩy rửa

-  Không chứa chì, không cadmium, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

-

Ca Sứ Loe 0,3L Jasmine Trắng - Jasmine 53.900 VNĐ
Ca Sứ Loe 0,3L Jasmine Trắng

Ca Sứ Loe 0,3L Jasmine Trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.3 Lít

-  Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước

-  Công nghệ Nano

-  Loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sản phẩm trắng sáng

 

Ca Trà 0,35L Quai Tròn Jasmine trắng - Jasmine 49.500 VNĐ
Ca Trà 0,35L Quai Tròn Jasmine trắng

Ca Trà 0,35L Quai Tròn Jasmine trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0.35 Lít

-  Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước

-  Công nghệ Nano

-  Loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sản phẩm trắng sáng

 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC