12783 Chén

Chén
Chén Chấm 10cm Jasmine Trắng - Jasmine 12.100 VNĐ
Chén Chấm 10cm Jasmine Trắng

 Chén Chấm 10cm Jasmine Trắng (Mã số: 041019000) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 7cm (Mã số: 040719000), 9cm (Mã số: 040919000) 

Chén Mẫu Đơn Jasmine Trắng - Jasmine 28.600 VNĐ
Chén Mẫu Đơn Jasmine Trắng

Chén Mẫu Đơn Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Jasmine Trắng - Jasmine 22.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Jasmine Trắng

Chén Cơm 11,5cm Jasmine Trắng (Mã: 031106)

Bộ: Jasmine

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Lá, Chim Lạc, Vinh Qui Nhạt, Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý, May Mắn

Chén Chấm 9cm Jasmine Trắng - Jasmine 12.100 VNĐ
Chén Chấm 9cm Jasmine Trắng

Chén chấm 9cm Jasmine Trắng (Mã số: 040919000) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 

7cm (Mã số: 040719000)

10 cm (Mã số: 041019000)

Chén chấm 2 ngăn 10,5cm Jasmine Trắng - Jasmine 23.100 VNĐ
Chén chấm 2 ngăn 10,5cm Jasmine Trắng

Chén chấm 2 ngăn 10,5cm Jasmine Trắng (Mã số: 231001000) 

Bộ: Jasmine

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén chấm 7cm Jasmine Trắng - Jasmine 11.000 VNĐ
Chén chấm 7cm Jasmine Trắng

Chén chấm 7cm Jasmine Trắng (Mã số: 040719000) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 

9cm (Mã số: 040919000)

10 cm (Mã số: 041019000)

Chén súp 10cm Jasmine Trắng - Jasmine 18.700 VNĐ
Chén súp 10cm Jasmine Trắng

Chén súp 10cm Jasmine Trắng (Mã số: 031006000)

Bộ: Jasmine

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Lá, Chim Lạc, Vinh Quy Nhạt, Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý

Chén sốt 9cm Jasmine Trắng - Jasmine 15.400 VNĐ
Chén sốt 9cm Jasmine Trắng

Chén sốt 9cm Jasmine Trắng (Mã số: 030906000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Lá, Chim Lạc, Vinh Quy Nhạt, Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý

Chén Đường 8cm + Nắp Jasmine Trắng - Jasmine 44.000 VNĐ
Chén Đường 8cm + Nắp Jasmine Trắng

Chén Đường 8cm + Nắp Jasmine Trắng​ (Mã số: 030805000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Lá, Chim Lạc, Vinh Quy Nhạt, Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC