12787 Hủ

Hủ
Hủ Tăm 5cm Jasmine Trắng - Jasmine 19.800 VNĐ
Hủ Tăm 5cm Jasmine Trắng

Hủ Tăm 5cm Jasmine Trắng (160503)

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Ming Long

Hủ Tăm + Nắp 8cm Jasmine trắng - Jasmine 61.600 VNĐ
Hủ Tăm + Nắp 8cm Jasmine trắng

Hũ Tăm + Nắp 8cm Jasmine Trắng ( 160802 )

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hũ Muối 7cm Jasmine Trắng - Jasmine 36.300 VNĐ
Hũ Muối 7cm Jasmine Trắng

Hũ Muối 7cm Jasmine Trắng ( 090706 )

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Hủ Tiêu 7cm Jasmine Trắng - Jasmine 36.300 VNĐ
Hủ Tiêu 7cm Jasmine Trắng

Hủ tiêu 7cm Jasmine (Mã số: 090705) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hủ Tăm 8cm + Nắp Jasmine Trắng - Jasmine 61.600 VNĐ
Hủ Tăm 8cm + Nắp Jasmine Trắng

Hủ tăm 8 cm + nắp (Mã số: 160802000) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác : 5 cm (Mã số: 160502000)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC