12789 Khay lót

Khay lót
Khay Khăn 13 x 7cm Jasmine Trắng - Jasmine 25.300 VNĐ
Khay Khăn 13 x 7cm Jasmine Trắng

Khay Khăn 13x7 cm Jasmine Trắng (Mã số: 351302) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC