127103 Thố

Thố
Thố + Nắp 22cm Jasmine Trắng - Jasmine 401.500 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Jasmine Trắng

Thố + Nắp 22cm Jasmine Trắng (062205)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 9,7cm, 12cm, 15cm, 18cm.

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 18cm Jasmine Trắng - Jasmine 264.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Jasmine Trắng

Thố + Nắp 18cm Jasmine Trắng (061805)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 9,7cm, 12cm, 15cm, 22cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 15cm Jasmine Trắng - Jasmine 187.000 VNĐ
Thố + Nắp 15cm Jasmine Trắng

Thố + Nắp 15cm Jasmine Trắng( 061505 )

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 9,7cm, 12cm, 18cm, 22cm.

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 9,7cm Jasmine Chỉ Xanh Lá - Jasmine 69.301 VNĐ
Thố + Nắp 9,7cm Jasmine Chỉ Xanh Lá

Thố + nắp 9,7cm Jasmine Chỉ Xanh Lá 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chỉ Xanh Lá

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

Thố Jasmine Chỉ Xanh Lá  15 cm + nắp (Mã số: 061505009)

Thố Jasmine Chỉ Xanh Lá  18 cm (Mã số: 061805009)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Thố + Nắp 9,7cm Jasmine Trắng - Jasmine 57.200 VNĐ
Thố + Nắp 9,7cm Jasmine Trắng

Thố + nắp 9,7cm Jasmine Trắng(Mã số: 060906)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố Vành + Nắp 12cm Jasmine Trắng - Jasmine 90.200 VNĐ
Thố Vành + Nắp 12cm Jasmine Trắng

Thố Vành + Nắp 12cm Jasmine Trắng (Mã số: 061219)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 12cm Jasmine Trắng - Jasmine 90.200 VNĐ
Thố + Nắp 12cm Jasmine Trắng

Thố + Nắp 12cm Jasmine trắng (Mã số: 061505000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 

9.7 cm + nắp (Mã số: 060905000)

15 cm + nắp (Mã số: 061505000)

18 cm (Mã số: 061805000)

22 cm (Mã số:062205000)

 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC