Trắng
Khay Khăn 13 x 7cm Jasmine Trắng - Jasmine 25.300 VNĐ
Khay Khăn 13 x 7cm Jasmine Trắng

Khay Khăn 13x7 cm Jasmine Trắng (Mã số: 351302) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Trà 23cm Mẫu Đơn Trắng - Mẫu đơn 104.500 VNĐ
Khay Trà 23cm Mẫu Đơn Trắng

Khay trà 23cm Mẫu đơn trắng (Mã số: 332302000)

Bộ: Mẫu đơn

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Mẫu Đơn Trắng - Mẫu đơn 30.800 VNĐ
Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Mẫu Đơn Trắng

Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Mẫu Đơn Trắng (Mã số: 311104000)

Bộ: Mẫu đơn

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Trà 22cm Sen Trắng - SEN 93.500 VNĐ
Khay Trà 22cm Sen Trắng

Khay trà 22cm Sen trắng (Mã số: 332301000)

Bộ: Sen

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Sen Trắng - SEN 35.200 VNĐ
Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Sen Trắng

Khay Chấm 11,5 x 7,5cm Sen Trắng (Mã số: 311102000)

Bộ: Sen

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC