10785 Dĩa

Dĩa
Dĩa Lót Tách 13cm Mẫu Đơn Hồng Hạc - Mẫu Đơn - Hồng Hạc 20.900 VNĐ
Dĩa Lót Tách 13cm Mẫu Đơn Hồng Hạc

Dĩa lót tách 13cm (Mã số: 041393000)

Bộ: Mẫu đơn

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót Chén 15cm Mẫu Đơn Hồng Hạc - Mẫu Đơn - Hồng Hạc 24.200 VNĐ
Dĩa Lót Chén 15cm Mẫu Đơn Hồng Hạc

Dĩa lót chén 15cm Mẫu Đơn Hồng Hạc (Mã số: 041593000)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC